Ministerstvo vnútra schválilo štátnym hmotným rezervám eurofondový projekt zameraný na pomoc pri zvládaní pandémie COVID-19


Dátum: 20.10.2020

Obrázok k aktualite Ministerstvo vnútra schválilo štátnym hmotným rezervám eurofondový projekt zameraný na pomoc pri zvládaní pandémie COVID-19
Ministerstvo vnútra SR v rámci výzvy OPKZP-PO3-SC313-2017-31, ktorá je orientovaná na podporu investícií riešiacich osobitné riziká, schválilo ďalší, v poradí tretí projekt zameraný na zmiernenie dopadov šírenia nového koronavírusu.

Projekt realizuje Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Jeho aktivity budú zamerané na zabezpečenie nevyhnutného ochranného a zdravotníckeho materiálu v záujme ochrany života a zdravia obyvateľstva SR v čase silnejúcej pandémie.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 39,5 mil. EUR.

„Oceňujem, ako promptne kompetentní aktualizovali dostupné výzvy a ako operatívne nastavujú čerpanie eurofondov na bezpochyby potrebné veci,“ vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec na margo financovania protipandemických opatrení z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Ministerstvo vnútra už v auguste 2020 schválilo prvé dva projekty orientované na podporu zložiek Integrovaného záchranného systému, ktoré sú v prvej línii. Pomáhajú pri testovaní osôb, zabezpečujú činnosti pri ochrane zdravia a majetku, ako aj ostatné opatrenia na elimináciu rizík spojených s COVID-19. Nevyhnutne teda potrebujú všetky osobné ochranné pracovné pomôcky a technické vybavenie pre profesionálne poskytovanie pomoci obyvateľom Slovenskej republiky.

Tento projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zdroj:SITA


Skočiť na hlavné menu