Ministerka Remišová v škôlke v Brezne: Podporujeme rodiny a na viac miest v materských školách dáme ďalších 13 miliónov eur


Dátum: 29.06.2021

Obrázok k aktualite Ministerka Remišová v škôlke v Brezne: Podporujeme rodiny a na viac miest v materských školách dáme ďalších 13 miliónov eur
Podporujeme mladé rodiny, pomáhame škôlkam. Vicepremiérka Veronika Remišová navštívila materskú školu na Ulici Dr. Clementisa v Brezne, ktorá bola zrekonštruovaná vďaka eurofondom z regionálneho operačného programu IROP. Ministerka investícií pri tejto príležitosti oznámila vypísanie ďalšej výzvy na pomoc škôlkam v regiónoch za 13 miliónov eur.

„Materská škola na Ulici doktora Clementisa je jednou z tých, ktorým v minulosti už eurofondy veľmi pomohli. Táto škôlka, ktorá bola postavená v 70. rokoch minulého storočia,  dostala z eurofondov takmer 380 000 eur. Vďaka tomu rozšírila svoje kapacity o 16 miest, budova škôlky bola zateplená, vybudovali sa bezbariérové vstupy, dala sa nová elektroinštalácia, vykurovanie, vynovili sa kúpeľne pre deti a toalety. Teraz sú detičky v modernom, bezpečnom a  inkluzívnom prostredí a škôlka môže slúžiť ešte ďalšie desaťročia,“ povedala ministerka Remišová.

„S nedostatkom miest pre deti zápasia materské školy na celom Slovensku, vo všetkých regiónoch. Je to obrovská záťaž pre samosprávy, ale najmä pre rodičov malých detí. Ak sa im nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať iné, finančne náročnejšie riešenia. A ocitnú sa tak v začarovanom kruhu, kedy značnú časť rodinných príjmov musia dať mladé rodiny na takú základnú vec ako je škôlka. Preto z eurofondov pomáhame zvyšovať kapacity materských škôl a zlepšovať, aj vďaka bezbariérovým riešeniam,  prostredie pre všetky deti,“ uviedla Remišová, ktorej rezort riadi Integrovaný regionálny operačný program.

V najnovšej, už tretej, výzve na zvyšovanie kapacít škôlok je vyčlenených 13 miliónov eur. Výzva je určená pre zriaďovateľov všetkých typov škôlok – verejných, súkromných aj cirkevných, a to vo všetkých krajoch s výnimkou bratislavského.

Žiadatelia môžu žiadať o podporu na:
-  výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 - rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
 - stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania
- stavebno-technické úpravy areálu vrátane detských ihrísk a športových zariadení pre deti
 - obstaranie materiálno-technického vybavenia
 - zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov
Európske zdroje na výzvu vo výške 12 750 000 eur predstavujú 85% z celkových plánovaných finančných príspevkov. Doplnia ich prostriedky zo štátneho rozpočtu.
V aktuálnom programovom období bolo na podporu zvyšovania kapacít materských škôl doteraz z IROP vyčlenených takmer 65 miliónov eur pre 269 zariadení vo všetkých krajoch, vďaka čomu vzniklo 7 628 nových miest pre škôlkarov. Až 95% úspešných žiadateľov tvorili materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, nasledujú cirkevné a súkromné škôlky.
Nedostatok miest v materských školách je dlhodobý problém pre množstvo mladých rodín. Od budúceho školského roka  budú musieť nastúpiť do škôlok všetci predškoláci vo veku 5 rokov, čo obmedzí možnosti prijímať mladšie deti.
„V podpore predškolských zariadení v regiónoch budeme naďalej pokračovať. Vo volebnom programe strany Za ľudí sme mali aj právo na miesto v škôlke pre všetky deti. Lebo ak chceme bojovať s demografickou krízou a starnutím obyvateľstva, musíme prijímať rázne opatrenia na pomoc rodičom, na pomoc deťom.  Podpora rozširovania kapacít škôlok z eurofondov je jedným z takýchto opatrení,“ dodala ministerka Remišová.

Výzvu a potrebné dokumenty nájdete na:
https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/1124-67-1124-16922/
 

Skočiť na hlavné menu