Ministerka Remišová: Náš nový zákon proti byrokracii ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne


Dátum: 27.05.2021

Obrázok k aktualite Ministerka Remišová: Náš nový zákon proti byrokracii ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne
Výrazne menej papierovačiek na úradoch! Vláda schválila návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Legislatíva, ktorá digitalizuje celý rad papierových potvrdení a výpisov ide teraz na schvaľovanie do Národnej rady SR.

Pustili sme sa do boja s byrokraciou a myslíme to vážne. Táto novela prináša tretiu, a doteraz najväčšiu, vlnu odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Celkovo rušíme až 21 okruhov potvrdení, výpisov a formulárov v papierovej podobe, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať na úradoch,“ vyhlásila ministerka informatizácie, ktorej rezort novelu zákona pripravil.
Oproti pôvodnému návrhu spred troch mesiacov, ktorý hovoril o digitalizácii 19 dokumentov, nový návrh po medzirezortnom pripomienkovom konaní počíta až s 21 okruhmi dokumentov, ktoré sa nebudú musieť predkladať v papierovej podobe.
 
1.        kópia rodného listu
2.        kópia sobášneho listu
3.        kópia úmrtného listu
4.        potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
5.        potvrdenie o pobyte
6.        potvrdenie o pridelení IČO
7.        výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
8.        potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
9.        výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
10.      výpis z registra sociálnych podnikov
11.      potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
12.      vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
13.      výpis z registra / zoznamu advokátov
14.      výpis z centrálneho registra exekúcií
15.      potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
16.      doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie
17.      hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí)
18.      žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok)
19.      potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
20.      údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %
21.      potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
 
Napríklad, rodný list si úrady od ľudí vypýtajú každoročne takmer 1 milión 600-tisíc raz. Potvrdenia o dávkach v hmotnej núdzi 600-tisíc raz a rovnako je aj potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí. „Pôjde sa podľa pravidla - jedenkrát a dosť. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.
Tretia vlna rušenia papierových dokumentov bude v histórii Slovenska najväčšia. Za predošlých vlád boli dve vlny – prvá zrušila štyri výpisy a druhá osem a doteraz ušetrili 24 miliónov € za dva roky. „Vďaka nášmu zákonu ľudia ušetria dvojnásobok za jediný rok,“ zdôraznila Remišová.
Potom ako novela vstúpi do platnosti, postupne od 1. januára 2022 výrazne klesne počet vyžadovaných príloh k predkladaným žiadostiam v rámci množstva úradných konaní. Celkovo sa takto zruší až 4 180 000 listinných príloh ročne. Podľa výpočtov v zmysle spoločnej metodiky Útvaru hodnoty za peniaze z MF SR a analytickej jednotky ministerstva informatizácie úspory pre občanov a podnikateľov predstavujú ročne 42 000 000 eur!

„Ľudia ušetria peniaze vo forme poplatkov, nákladov na dopravu aj čas, ktorý by museli stráviť na úradoch. A 100 kíl nervov k tomu! Našou snahou je nielen odbúravať byrokraciu, ale cieľom je, aby štát vychádzal v mnohých životných situáciách občanom v ústrety. Táto novela prináša digitalizáciu jednej z najkomplexnejších životných situácií a tou je narodenie dieťaťa. Prvýkrát v histórii Slovenska dostanú občania službu od štátu úplne bezpapierovo. Štát vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa automaticky bez vypĺňania papierovej žiadosti,“ ozrejmila vicepremiérka s tým, že príspevok bude poslaný na účet alebo poštou automaticky po dovŕšení 28. dňa života novorodenca. „Vďaka novým službám rodičia tiež vybavia mnohé veci z pohodlia domova - vyhlásenie o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa či získanie rodného listu,“ dodala ministerka Remišová s tým, že postupne budú pribúdať ďalšie digitalizované životné situácie.
Viac informácií nájdete v prezentácii.
 
Skočiť na hlavné menu