Minister dopravy podporí dopravné projekty v okrese Komárno


Dátum: 03.07.2020

Obrázok k aktualite Minister dopravy podporí dopravné projekty v okrese Komárno
Aktuálny stav dopravnej situácie, obhliadka mostov na Dunaji a Váhu ako aj možnosti ďalšieho rozvoja regiónu boli hlavnými témami rokovania ministra dopravy Andreja Doležala so zástupcami Komárna. Minister dopravy zavítal do regiónu v rámci svojich výjazdových ciest, aby lepšie spoznal tamojšie problémy v súvislosti s dopravou a pomohol s ich riešením.

Minister si v Komárne osobne pozrel cestné mosty - Vážsky a nový most cez Dunaj. Práve Vážsky most si vyžaduje rekonštrukciu, keďže ide o 64 rokov starú stavbu. Na moste bolo zatiaľ zrealizované dočasné podopretie. Druhý, nový cestný most cez Dunaj bude dominantou mesta. Spája slovenské Komárno s maďarským Komáromom a je najvyšším mostom na celom toku Dunaja. Jeho celková výška od dna Dunaja je 118 m. Výstavba mosta je spoločným projektom Slovenska a Maďarska a je financovaná z eurofondov cez Nástroj na prepájanie Európy.

„Nový most výrazne odľahčí dopravnú situáciu v meste, budú prínosom pre tranzitujúcu dopravu a pomôže aj obyvateľom a návštevníkom Komárna a Komáromu. Som veľmi rád, že sa nám v spolupráci s maďarskou stranou podarilo takýto významný projekt úspešne zavŕšiť a už čoskoro bude slúžiť verejnosti,“ povedal Andrej Doležal.

S primátormi a starostami okresu Komárno hovoril minister dopravy o možnosti zlepšenia cestnej infraštruktúry, podpore železničnej dopravy aj rozvoji cyklotrás v okolí Komárna. Región už v budúcom roku čaká rekonštrukcia cesty I. triedy č. 63 medzi obcami Tôň a Zlatná na Ostrove, ktorá má plánované spolufinancovanie z eurofondov.

Pre región je veľmi dôležitá železničná doprava, predovšetkým smerom na Bratislavu. Ide o trať s plne vyťaženou kapacitou. A. Doležal sa zaujímal o možnosti ďalšieho rozvoja železničnej dopravy.

„V prípade záujmu zo strany mesta sme otvorení diskusii prenájmu železničnej trate smer Kolárovo, ktorá by mohla slúžiť na rekreačné účely a pomohla by aj cestovnému ruchu, rovnako budeme podporovať cezhraničné vlakové spojenia,“ uviedol minister dopravy Andrej Doležal.

Mesto Komárno už na jar od ministerstva dopravy získalo dotáciu na projekty v oblasti podpory cyklodopravy ako je vybudovanie cyklotrasy v dĺžke 1,25 km a tiež projektu na vybudovanie prístreškov na bicykle, a to na železničnej stanici a kúpalisku. Komárno leží na medzinárodnej  cyklotrase EUROVELO 6, ktorá vytvára dobré podmienky aj pre podporu cestovného ruchu. Aj s pomocou rezortu dopravy chce mesto rozvíjať vodnú dopravu a oživiť verejný prístav Komárno, ktorý by výrazne pomohol rozvoju samotného regiónu pri jeho využívaní na prekládkové aj rekreačné účely.

Skočiť na hlavné menu