Minister Arpád Érsek zrušil súťaž na poradenské služby


Dátum:

Obrázok k aktualite Minister Arpád Érsek zrušil súťaž na poradenské služby
Minister dopravy Arpád Érsek rozhodol o zrušení ďalšej súťaže, tentoraz na poradenské služby. Dôvodom je nadmerne veľký rozsah služieb a vysoká predpokladaná hodnota zákazky v tendri, ktorý bol vyhlásený ešte v roku 2015.

„Som pripravený zrušiť každý ďalší tender, ktorý nepreukáže svoju opodstatnenosť. Na základe aktuálnych skúseností som vydal pokyn, aby sa služby poradenských firiem na našom ministerstve využívali efektívnejšie. Mnohé činnosti, ktoré boli v pôvodnom zadaní, dnes už zabezpečujú naši zamestnanci interne,“ povedal minister dopravy Arpád Érsek.
Služby poradenských firiem využíva ministerstvo dopravy najmä pri implementácii eurofondových projektov. Ide o náročné infraštruktúrne projekty a na základe požiadaviek Európskej komisie ich schváleniu predchádza vypracovanie podkladových analýz, štúdií a externých hodnotení. Na realizáciu eurofondových projektov sú vyžadované tiež špecializované dopravné modely, analýzy nákladov a výnosov, štúdie uskutočniteľnosti, a ďalšie, ktoré si vyžadujú spoluprácu s odborníkmi.

Zdroj : Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Skočiť na hlavné menu