Michalovce chcú park Kerta revitalizovať do augusta


Dátum: 15.05.2022

Obrázok k aktualite Michalovce chcú park Kerta revitalizovať do augusta
Ukončenie revitalizácie parku Kerta v ichalovciach financovaného v rámci programu Interreg Slovensko-Maďarsko so štátnou i mestskou spoluúčasťou, podľa projektu naplánované na máj, avizuje mesto na august. Dôvodom predĺženia doby realizácie sú neočakávané zistenia, objavili sa tiež možnosti, ako zvýšiť bezpečnosť a tiež atraktivitu parku. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Mária Stričková.

Podľa nej komplikácie pri realizácii projektu súvisia najmä so samotnými stromami, ktoré má projekt revitalizovať. Pre ich koreňový systém nie je na viacerých miestach možné realizovať trasy ani hrúbky mlatových chodníkov podľa pôvodného projektu. "Pri obhliadke stavu stromov odbornou arboretistickou firmou za účasti Krajského pamiatkového ústavu Košice a mesta Michalovce bolo skonštatované, že úprava stromov tak, ako bola navrhovaná v čase spracovania projektu, je v súčasnosti už neaktuálna," doplnila Stričková s tým, že nutné je ošetriť spolu 144 drevín, a nie 46, s ktorými rátal rozpočet.

Začaté práce tiež odhalili nutnosť zmeniť technológiu obnovy živičných chodníkov a konštrukciu krovu altánku, problémom je tiež oporný múr, ktorý sa preukázal byť v zlom technickom stave, a preto treba zlepšiť jeho statiku. Všetky tieto práce vyčíslila samospráva na viac ako 82.600 eur.

Pre lepšiu bezpečnosť v parku a tiež pre zabránenie prípadnému vandalizmu v budúcnosti chce samospráva v Kerte nainštalovať štyri kamery s nočným videním, ktoré budú napojené na monitorovacie oddelenie mestskej polície.

"V záujme zvýšenia návštevnosti v revitalizovaných priestoroch parku Kerta mesto plánuje inštalovať do parku dva prvky detského ihriska, ktoré budú svojím výzorom a farebnosťou vhodné do parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, a ktoré značnou mierou prispejú k zvýšeniu jeho atraktivity aj pre malých návštevníkov parku a ich rodičov," ozrejmila Stričková poslednú z väčších zmien projektu. Na kamerový systém, detské ihriská a tiež vstupný portál do parku predpokladá samospráva vynaložiť ďalších viac ako 97.500 eur.

Keďže na projekt revitalizácie parku získala samospráva dotáciu vo výške viac ako 624.000 eur a verejným obstarávaním sa stavbu podarilo vysúťažiť na sumu prevyšujúcu 444.000 eur, mesto poskytovateľa požiadalo o využitie ušetrených finančných prostriedkov na všetky novoobjavené výdavky a zámery navyše. "Dodatok k zmluve o nenávratný finančný príspevok, ktorý sa zaoberá predĺžením projektu, bol už podpísaný," uzavrela Stričková.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu