Mesto Žilina začína budovať cyklotrasu zo sídliska Solinky do centra


Dátum: 04.05.2020

Obrázok k aktualite Mesto Žilina  začína budovať cyklotrasu zo sídliska Solinky do centra
Mesto Žilina začína budovať prvý úsek cyklotrasy H2, ktorá spojí sídlisko Solinky s centrom mesta. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka povedie prvý úsek celým sídliskom Solinky a bude sa končiť na Bulvári.

Doplnil, že aj zvyšné tri cykloúseky z celej trasy majú právoplatné stavebné povolenie a samospráva očakáva výsledok žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ich realizáciu zo zdrojov Európskej únie.    

 "Napriek tomu, že nám koronakríza v mnohom zväzuje ruky, na mestskom úrade stále pracujeme na projektoch, ktoré sme pripravovali v minulom roku. Teší ma, že vstupujeme do realizácie prvej etapy cyklotrasy H2, čím sa vytvoria predpoklady pre celistvé prepojenie sídliska Solinky s centrom mesta. Je to dobrá správa pre cyklistov, dobrá správa pre obyvateľov Soliniek, ale aj pre všetkých Žilinčanov," uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Žilinská samospráva sa tento rok uchádza aj o finančnú podporu s ďalšími štyrmi projektmi cyklotrás vo výzve vyhlásenej Integrovaným regionálnym operačným programom (IROP). "Zámerom je rozšíriť infraštruktúru cyklotrás v meste a zvýšiť ich dostupnosť tak, aby vytvorili ucelenú a vzájomne prepojenú sieť. Predpokladaná výška ich oprávnených výdavkov je viac ako 777.000 eur. V prípade schválenia podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa bude mesto na ich realizácii podieľať sumou približne 39.000 eur," dodal hovorca mesta Žilina.

Projektové žiadosti sa dotýkajú budovania cyklotrasy s názvom V10, ktorá povedie po ulici M. R. Štefánika a spojí cyklotrasu pri Hypermarkete Tesco s Námestím Andreja Hlinku, prvého úseku cyklotrasy s názvom V9 medzi sídliskom Vlčince a Vodným dielom Žilina a dobudovania 3. a 4. časti cyklotrasy H2 zo Soliniek do centra mesta, vysvetlil Miškovčík.

"Mesto zároveň pracuje na príprave ďalších cyklotrás. Ide o spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na cyklotrasu V1 z centra do mestskej časti Závodie v celkovej dĺžke asi 2,3 kilometra. Ďalším projektom je príprava cyklotrasy Rosinská cesta v dĺžke 1,2 kilometra, ktorá spojí sídlisko Vlčince s Vodným dielom Žilina. Rozdelená je na tri úseky - prvý má vydané stavebné povolenia a pri zvyšných dvoch úsekoch sa aktuálne koná majetkovoprávne vysporiadanie," uzavrel Miškovčík.


Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu