Mesto Žilina čerpá z eurofondov viac ako sedem miliónov eur


Dátum: 28.06.2019

Obrázok k aktualite Mesto Žilina čerpá z eurofondov viac ako sedem miliónov eur

Krajské mesto Žilina aktuálne čerpá z eurofondov vyše sedem miliónov eur. Európske peniaze poputujú na rozšírenie kapacít materských škôl, vybudovanie cyklotrás či na rozvoj mestskej hromadnej dopravy (MHD). Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová, vďaka projektom realizovanými pomocou eurofondov by sa mala zlepšiť kvalita života v meste.

Viac ako 1,1 milióna eur chce krajské mesto použiť na projekt inkluzívneho vzdelávania s názvom V základnej škole úspešnejší. Do projektu je zapojených jedenásť škôl, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnených žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese, rozvíjajú spoluprácu medzi rodičmi a komunitou a podporujú interkultúrne prostredie v triedach.

Vďaka eurofondom plánuje mesto taktiež zrekonštruovať zastávky MHD a dobudovať svetelnú signalizáciu na križovatkách. Na opravu 26 zastávok pôjde vyše 1,5 milióna eur. Zabezpečí sa tak bezbariérový prístup pre cestujúcich, ľahšie nasadanie do MHD a celková funkčnosť. Rekonštrukcia svetelnej signalizácie za 1,5 milióna eur zabezpečí minimálne zdržanie MHD na križovatkách.

Mesto Žilina získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 134 tisíc eur aj na cyklistický chodník z mestskej časti Solinky do centra mesta a 157 tisíc eur na cyklistickú komunikáciu v meste Žilina. "Projekty nových cyklotrás zvýšia atraktivitu nemotorovej dopravy a zamedzia znečisťovanie mesta," dodala Zigová.

Ďalšími projektami, ktoré chce Žilina prostredníctvom eurofondov zrealizovať, je rozšírenie kapacít a nadstavba v materských školách. Aktuálne sú schválené štyri projekty v Materskej škole Čajkova, v Materskej škole Suvorovova, v Materskej škole Závodie a nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy v Materskej škole Trnavská. "Hlavným cieľmi týchto projektov je poskytnutie dostatočných kapacít v materských školách a zabezpečenie kvalitnejších verejných služieb v predškolskej dochádzke a taktiež rozšírenie inkluzívneho vzdelávania a integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," konštatovala hovorkyňa mesta. Celková cena nenávratného finančného príspevku z európskych peňazí spolu pre všetky materské školy je takmer dva milióny eur.

Zdroj : SITA


Skočiť na hlavné menu