Mesto Trebišov pripravuje výstavbu kompostárne, chce využiť eurofondy


Dátum: 18.08.2020

Obrázok k aktualite Mesto Trebišov pripravuje výstavbu kompostárne, chce využiť eurofondy
Mesto Trebišov podalo v polovici augusta žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Ten zahŕňa jednak stavebné práce, súčasťou ktorých je vybudovanie kompostárne, ďalej technické vybavenie kompostárne na zber a spracovanie odpadu a takisto nádoby na zber kuchynského odpadu pre občanov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martina Mištaničová.


Celkový rozpočet projektu je zhruba 3.159.000 eur, v prípade jeho schválenia mesto počíta s päťpercentnou spoluúčasťou. Samospráva pritom reagovala na výzvu operačného programu Kvalita životného prostredia cez Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Trebišovská kompostáreň je projektovaná v priestore bývalých vojenských skladov PHM v lokalite Nový Koronč.

"Začiatkom roka 2020 bolo ukončené verejné obstarávanie na technické vybavenie a aktuálne sa uskutočňuje proces verejného obstarávania na stavebnú časť kompostárne," uviedla hovorkyňa radnice.

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa v meste začne so separovaním kuchynského bioodpadu. "Vzhľadom na skutočnosť, že dnes ešte nepoznáme stanovisko riadiaceho orgánu k podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt, je otázne, či systém zberu a likvidácie kuchynského odpadu bude plynule fungovať už od 1. januára 2021," konštatovala Mištaničová. Mesto by preto uvítalo odklad povinnosti separácie kuchynského odpadu.

Keďže proces verejných obstarávaní je buď v prípravnej fáze, alebo tesne po spustení, radnica zatiaľ nemôže hovoriť o presnejšej kalkulácii nákladov na nové separovanie odpadu. Predčasné je podľa mesta v tomto období hovoriť aj o zmene výšky poplatkov pre Trebišovčanov.

Na povinnosť zberu a likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov sa pozerá mesto z dvoch uhlov pohľadu. "Po prvé pri výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a následne určenia poplatku za uloženie odpadu bioodpad predstavuje významnú položku. Prioritou mesta je, aby tento odpad bol v minimálnom množstve ukladaný na skládke odpadov. Po druhé vzhľadom na avízovú dotačnú politiku vlády SR mesto Trebišov vyvíja maximálne úsilie, aby likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov bola na území mesta zavedená do praxe čo najskôr," doplnila hovorkyňa.  ​

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu