Mesto Spišská Nová Ves chce z eurofondov vybudovať cyklotrasy za približne milión eur


Dátum: 12.08.2019

Obrázok k aktualite Mesto Spišská Nová Ves chce z eurofondov vybudovať cyklotrasy za približne milión eur
V meste Spišská Nová Ves by mali v budúcnosti pribudnúť ďalšie kilometre cyklotrás. Prostredníctvom nových úsekov chce samospráva rozšíriť ponuku pre cyklistov, zvýšiť ich bezpečnosť a odľahčiť aj dopravu. "Do Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme podali štyri projekty, ide o cyklochodník pri bývalých kasárňach, ďalej cyklotrasu prepájajúcu Ferčekovce a Novoveskú Hutu, ďalšia trasa bude viesť po ľavom brehu Hornádu okolo Baníckeho námestia a štvrtý projekt sa týka realizácie Cyklistickej radiály, spájajúcej sídlisko Západ I. s centrom mesta a autobusovou a železničnou stanicou," priblížil primátor mesta Pavol Bečarik, podľa ktorého predstavuje náklad na realizáciu týchto cykloprojektov dokopy zhruba 1 milión eur.

Podľa primátora umožnia projekty vybudovať ďalších približne deväť kilometrov ciest pre cyklistov, ktoré pomôžu odľahčiť dopravu. "Vďaka nim budú mať ľudia možnosť jazdiť na bicykli mimo štátnych či obecných ciest. Napríklad hlavná radiála, cesta Košického samosprávneho kraja, je dostatočne široká na to, aby sa po oboch stranách krajnice mohli vyznačiť a rozšíriť jazdné pruhy pre cyklistov," povedal Bečarik, ktorý považuje bezpečnosť obyvateľov za prvoradú.

Dva zo spomínaných projektov poslanci jednohlasne odsúhlasili v júni, a to spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta, ako aj prvú etapu projektu Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach. Zaujímavosťou je, že prvú spomínanú cyklotrasu bude možné v zimnom období využívať aj na účely bežeckého lyžovania. Pri jej výstavbe bude použitý asfaltobetónový kryt, ktorý bude vyhovovať aj korčuliarom na kolieskových korčuliach. Projekt tiež počíta s vybudovaním odpočívadla, informovala samospráva. Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach sa týka územia od konca radových garáží po vstup do novej lokality výstavby rodinných domov.

Samospráva už teraz uvažuje aj nad ďalšími možnosťami cyklotrás, pokračovať by napríklad chcela v rozširovaní Hornádskej cyklomagistrály, a to smerom k Slovenskému raju a Čingovu. "Ďalším projektom, ktorému by sme sa chceli venovať, je chatová oblasť Pod Tepličkou, kde sú komunikácie v dezolátnom stave. V neposlednom rade by sme chceli spevniť cestu v lokalite Červený jarok v smere k Slovenskému raju," vysvetlil primátor s tým, že mesto je v pri takýchto zámeroch odkázané na externé zdroje. "Z mestského rozpočtu to vykryť nevieme, máme tam väčšie priority," uzavrel.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu