Mesto Šaľa získalo peniaze z eurofondov na výstavbu cyklotrasy do Dusla


Dátum: 23.11.2017

Obrázok k aktualite Mesto Šaľa získalo peniaze z eurofondov na výstavbu cyklotrasy do Dusla
Mesto Šaľa vybuduje cyklotrasu smerujúcu z mestskej časti Veča do priemyselného areálu Dusla. Výstavba úseku dlhého viac ako 4,5 kilometra sa začne na jar budúceho roka. Mesto Šaľa získalo na výstavbu nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Z celkovej výšky oprávnených nákladov 1,187 milióna eur financuje Európska únia 1,127 milióna eur, zvyšných 60.000 eur tvorí spolufinancovanie mesta. Podľa primátora Šale Jozefa Belického má mesto právoplatné stavebné povolenie, nasledovať bude verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Plánovaná cyklotrasa bude jednou z etáp projektu výstavby cyklotrasy na území mesta, ktorý patrí k prioritám Šale v najbližšom období.

Líniová stavba Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku povedie po ceste prvej a tretej triedy v šalianskej mestskej časti Veča. Jej dĺžka bude 3,433 kilometra, začínať sa bude pri kostole Svätej rodiny vo Veči, známom ako starý kostol. Cyklotrasa sa bude končiť pred priemyselným areálom spoločnosti Duslo Šaľa. Šírka cyklotrasy bude 2,5 metra, v miestach spoločnej trasy jestvujúceho chodníka s cyklotrasou bude šírka tri metre. Súčasťou riešenia bude vodorovné i zvislé dopravné značenie, osvetlenie, mobiliár a premostenie dvoch odvodňovacích kanálov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu