Mesto Michalovce získalo na podporu moderných riešení z eurofondov viac ako 445-tisíc eur


Dátum: 19.08.2021

Obrázok k aktualite Mesto Michalovce získalo na podporu moderných riešení z eurofondov viac ako 445-tisíc eur
Mesto Michalovce získalo z fondov Európskej únie viac ako 445-tisíc eur na realizáciu projektu Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce, ktorý má priniesť prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. Informovala o tom Marcela Andréová z Mestského úradu Michalovce.

Mesto 20. júla podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na základe schváleného projektu. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške takmer 470-tisíc eur, spolufinancovanie mesta predstavuje sumu viac ako 23-tisíc eur. Cieľom projektu je prostredníctvom moderných technológií vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta, a to manažment odvozu odpadu, dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii, monitorovanie ovzdušia a dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Manažment odvozu odpadu modernými technológiami zahŕňa presnú evidenciu množstva odpadu podľa domácností, príslušnosti domácnosti k zbernej nádobe a zároveň zdokumentovaný proces vysýpania, respektíve samotnej obsluhy nádoby. Mesto chce takto vytvoriť efektívny a hospodárny odpadový systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými na území mesta.

Súčasťou projektu je tiež dynamická pasportizácia založená na videotechnológii. V praxi to znamená, že na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu osadia kamery, ktoré umožnia snímanie dopravnej infraštruktúry a k nej priliehajúcich plôch čelným, bočným a zadným pohľadom. Systém zaznamená a okamžite upozorní na výskyt takých situácií či javov, ktoré sa odlišujú od bežného stavu napríklad vznik skládky odpadu, rozkopávka. Ide o inovatívny prístup k sledovaniu verejných priestranstiev.

Treťou oblasťou, ktorú projekt rieši, je monitorovanie ovzdušia. Na tento účel budú nainštalované špeciálne moduly, ktoré dokážu merať kvalitu ovzdušia a fyzikálne veličiny ako teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok a podobne. Namerané veličiny následne odošlú do centrálneho systému vo zvolených intervaloch. Moduly na monitorovanie kvality a vlastností ovzdušia budú osadené v centrálnych častiach jednotlivých sídlisk.

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky bude zabezpečený osadením vozidiel mestskej polície komplexnou technológiou schopnou zbierať dáta o dopravných priestupkoch. Projekt v tejto oblasti rieši automatizáciu a automatický záznam priestupkov v cestnej premávke. Výrazne sa tak zefektívni práca mestskej polície.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu