Mesto Michalovce začalo revitalizáciu na sídlisku Západ takmer za 700.000 eur


Dátum: 05.10.2020

Obrázok k aktualite Mesto Michalovce začalo revitalizáciu na sídlisku Západ takmer za 700.000 eur
Mesto Michalovce začalo v uplynulých dňoch revitalizovať vnútroblokový priestor na sídlisku Západ. V rámci projektu takmer za 700.000 eur majú na ploche s veľkosťou približne 1,18 hektára vzniknúť viaceré ihriská, oddychové besiedky či výbeh pre psy, súčasťou je i výsadba zelene. O investičnej akcii informovala samospráva na internetovej stránke mesta.

Vybudovanie ihrísk vo vnútrobloku ulíc Švermova – Masarykova – Humenská zahŕňa fitnes zónu s fitnes prvkami, multifunkčné ihrisko, detské pohybové ihrisko pre staršie deti a detské ihrisko pre dvoj- až päťročné deti vrátane pieskoviska. "Projektová dokumentácia rešpektuje už existujúce vyšliapané cestičky v tomto priestore. Na ich trasách budú vybudované spevnené plochy a vytvoria sa oddychové stretávacie zóny," doplnila hovorkyňa mestského úradu Iveta Palečková s tým, že nové bezbariérové spevnené plochy budú prirodzene absorbovať dažďovú vodu.

Súčasťou projektu sú aj výbeh pre psov, prístrešky a besiedka s pergolou, spevnené zatrávnené plochy, doplňujúce chodníky a vonkajšie osvetlenie, ktorého súčasťou budú bezpečnostné kamery pripojené do mestského monitorovacieho systému.

"Po vybudovaní všetkých stavebných objektov bude pri zachovaní všetkých ekologických princípov pridaná nová zeleň vo forme krov a stromov a založený nový trávnik," uzavrela Palečková.

Michalovská samospráva získala na revitalizáciu vnútrobloku nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 662.917 eur ešte v roku 2018. Ako však Palečková vysvetlila, realizáciu projektu zdržali procesy schvaľovania. Spoluúčasť mesta na investičnej akcii, ktorej ukončenie samospráva avizuje do konca roka 2020, predstavuje sumu 34.890 eur.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu