Mesto Levice získalo dotáciu na rekonštrukciu kompostoviska


Dátum: 18.08.2021

Obrázok k aktualite Mesto Levice získalo dotáciu na rekonštrukciu kompostoviska
Mesto Levice získalo dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu priestorov súčasného kompostoviska a nákup techniky, ktorá zabezpečí reálny nárast zhodnocovania odpadu. Nenávratný finančný príspevok vo výške 1,737 milióna eur na projekt Intenzifikácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice schválilo Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, informoval primátor Levíc Ján Krtík.

Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1,828 milióna eur, kofinancovanie mesta dosiahne 91.000 eur. Cieľom projektu je spracovať zelený odpad a biologicky rozložiteľný odpad na kompost vhodný na spätné použitie do trávnatých plôch v meste a mestských častiach.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu