Mesto Kremnica získalo finančné prostriedky na poskytovanie opatrovateľskej služby


Dátum: 22.10.2021

Obrázok k aktualite Mesto Kremnica získalo finančné prostriedky na poskytovanie opatrovateľskej služby

Cez projekt Podpora opatrovateľskej služby z Operačného programu Ľudské zdroje už mesto získalo finančné prostriedky  v roku 2019. Pokračovaním financovania projektu chce mestský úrad zabezpečiť terénne opatrovateľské služby na ďalšie 2 roky so začiatkom v novembri 2021.

Hlavným cieľom projektu je podľa mesta poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zlepšila kvalita života ľudí odkázaných na pomoc iných. Aktivitu budú naďalej realizovať zamestnankyne mesta, kvalifikované opatrovateľky, na plný úväzok. Tých je na mestskom úrade momentálne zamestnaných 12. 
Mesto Kremnica má opatrovateľskú službu zaregistrovanú od roku 2010 a aktívne ju poskytuje od roku 2004. Opatrovateľky sociálnu službu poskytujú formou úkonov, medzi ktorými sú najmä sebaobslužné úkony, starostlivosť o domácnosť či donáška jedla. 

Získané finančné prostriedky v celkovej hodnote 212 160 eur mesto využije na zastabilizovanie stavu kvalifikovaných optrovateliek prostrednístvom hradenia časti mzdových nákladov.

V súčasnosti mesto Kremnica poskytuje opatrovateľskú službu pre 30 prijímateľov. Podľa Petry Mikovej z mestského úradu však dopyt neustále narastá, priemerne mesto dostáva štvrťročne 3 nové žiadosti. 
Podľa mestského úradu sa predpokladá ďalšie zvýšenie záujmu o opatrovateľskú službu vzhľadom k pokračujúcemu trendu rastu indexu starnutia v meste. 
Zámerom mesta je aj prostredníctvom projektu Podpora opatrovateľskej služby poskytovať službu všetkým občanom, ktorí sú na ňu odkázaní.


Skočiť na hlavné menu