Mesto Humenné získalo nenávratný finančný príspevok na stavbu prepojovacieho cyklochodníka


Dátum: 25.07.2018

Obrázok k aktualite Mesto Humenné získalo nenávratný finančný príspevok na stavbu prepojovacieho cyklochodníka

Mesto Humenné podalo ešte v septembri minulého roka žiadosť o poskytnutie ne­návratného finančného príspevku (NFP) na projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“ na základe výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu. NFP bol mestu schválený vo výške 154 198,12 EUR. Spomínaný projekt rieši výstavbu prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka na území mesta.

 

Humenská radnica využila v rámci výzvy na výstavbu cyklochodníka projektovú dokumentáciu ešte bývalého vedenia z roku 2010, ktorá niesla názov „Prepojovací chodník“. Projektová dokumentácia sa však Mestu vrátila s tým, že bola nedostatočne pripravená, keďže nespĺňala technické normy a nebolo v nej vyznačené ani cykloznačenie. Mesto tak muselo vypracovať novú projektovú dokumentáciu, ktorá už v tejto výzve uspela a získali sme tak NFP.

 

„Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“ predstavuje zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy – cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravovaných osôb, a to prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, ktoré spočívajú vo výstavbe prepojovacieho cyklochodníka od starého Valaškovského mosta, po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v rámci ktorej sa rieši umiestnenie cyklostojanov s prestrešením a cyklostojanov pozdĺž vybudovaného a plánovaného cyklochodníka.

 

Projekt vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov mesta
Na základe tohto nového projektu sa prispeje k dostatočne vybudovanej a kompaktnej sieti cyklotrás v meste. Ďalej prispeje k zmene deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy a k zvýšeniu podielu využívania cyklistickej dopravy, čím odľahčí centrum mesta od postupne narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. 

 

V rámci projektu sa vytvorí v meste 5 cyklostojanov a dva stojany pre bicykle s prestrešením. Celkové predpokladané náklady na projekt predstavujú 162 313,81 eur, z toho NFP je 154 198,12 eur a Mesto vloží do projektu 8 115,69 eur.

 

V regióne existujú aj známe turistické cyklochodníky
Z Humenného možno niekoľkými trasami na bicykli navštíviť aj blízke či vzdialené okolie, ktoré láka nielen prírodou, ale aj pamiatkami. Tieto trasy sa označujú ako turistické cyklochodníky a v okrese Humenné sú to tieto: 

  • 10 km (náročnejšia) cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Podskalka, Porúbka),
 
  • 31 km (náročnejšia) cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Ohradzany, Humenné) – tzv. Veľký okruh,
 
  • ďalej je to 25,1 km (nenáročná) cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Jasenov, Chlmec, Ptičie, Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Hažín nad Cirochou, Lackovce, Humenné pešia zóna, CVČ Dúha) – tzv. Humenská cyklotrasa, patrí k okruhom zdravia alebo rodinným trasám
 
  • 52 km (nenáročná) cyklotrasa (Laborecké sedlo, Palota, Medzilaborce, Koškovce, Humenné železničná stanica) – ide o tzv. Medzinárodnú cyklotrasu Po stopách príhod dobrého vojaka Švejka (UA – PL – SK – HU)
 
  • 14,8 km cyklotrasa (Humenné, CVČ Dúha, Hubková, Brestov nad Laborcom, Humenné) – tzv. Malý okruh, v rámci ktorého možno spoznať historické alebo prírodné zaujímavosti


Najnovšou cyklotrasou je Cyklomagistrála ikon dlhá 53,30 km z Humenného až do Paloty.


Skočiť na hlavné menu