Mestá a vyššie územné celky môžu žiadať o financie z EÚ na riešenie následkov koronakrízy


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite  Mestá a vyššie územné celky môžu žiadať o financie z EÚ na riešenie následkov koronakrízy

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni. Ako informuje rezort, chce tak zmierniť dopady na rozpočty regionálnej a miestnej samosprávy pri ochrane verejného zdravia počas pandémie ochorenia COVID-19. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pôjde na tento účel 16 mil. eur.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetky krajské mestá vrátane hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a vyššie územné celky. Financie budú môcť čerpať aj obce, ktoré vytvárajú tzv. mestské funkčné oblasti krajských miest. Ide takmer o 200 oprávnených obcí, ktoré môžu v spolupráci s krajskými mestami požiadať o finančné prostriedky na úhradu zvýšených výdavkov prijatých opatrení na zníženie šírenia koronavírusu. Výška príspevku je určená podľa počtu obyvateľov obce, ktorej budú poskytnuté finančné prostriedky. Výška príspevku na jedného obyvateľa je stanovená na 7,32 eura.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu