MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. 12. 2016 vyzvanie na národný projekt MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2016-4:

Vyzvanie na národný projekt MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV (DOCX, 123 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 2 MB)

 


Skočiť na hlavné menu