Menej administratívy a viac pre najmenej rozvinuté regióny – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020


Dátum: 19.01.2018

Obrázok k aktualite Menej administratívy a viac pre najmenej rozvinuté regióny – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020

Zachovanie eurofondov, ich smerovanie do najmenej rozvinutých regiónov, menej administratívnej záťaže a zameranie na výsledky sú kľúčové body pozície Slovenska k politike súdržnosti po roku 2020. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini predstavil eurokomisárke pre regionálnu politiku Corine Creţu slovenskú víziu budúcnosti eurofondov.

Eurokomisárka Creţu počas svojej návštevy Slovenska rokovala s predsedom vlády Robertom Ficom a podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti eurofondov v nadväznosti na prípravu rozpočtu EÚ po roku 2020 – tzv. Viacročného finančného rámca  EÚ. Slovenskí predstavitelia komisárke zopakovali svoju podporu zachovania silnej pozície politiky súdržnosti, teda financovania zaostávajúcich regiónov prostredníctvom štrukturálnych fondov.


„Na Slovensku predstavujú fondy EÚ viac ako polovicu všetkých verejných investícií, a preto je pridaná hodnota kohéznej politiky dobre známa. Teraz vstupujeme do rozhodujúcej fázy našej diskusie o budúcnosti financií EÚ. Ako často hovorím, nie je to len o tom, aký rozpočet chceme; ide najmä o to, akú Európu chceme,“ povedala komisárka Creţu.

Podstatou prezentovanej slovenskej pozície je, že v budúcnosti by mala byť finančná podpora z EÚ nasmerovaná do menšieho počtu priorít. Tým sa zvýši flexibilita v prospech špecifických potrieb a možností rozvoja jednotlivých regiónov EÚ.

„Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ musí byť v budúcnosti jednoduchšie, administratívne menej náročné a jasne zamerané na dosahovanie výsledkov,“ zdôraznil podpredseda vlády Peter Pellegrini.

Do prípravy národnej pozície Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zapojil aj široké spektrum partnerov prostredníctvom dotazníka o budúcej podobe eurofondov. Oslovil 81 zástupcov organizácií z oblasti štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce, podnikateľskej sféry, záujmových združení a mimovládnej neziskovej sféry, ktorí mali možnosť vyjadriť svoje názory*.

Východiskovú pozíciu Slovenskej republiky k politike súdržnosti EÚ po roku 2020 schválila vláda SR na včerajšom zasadnutí.

(Dostupná tu: https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/politika-sudrznosti-eu/programove-obdobie-po-roku-2020/index.html)

 


Skočiť na hlavné menu