Martinské zastupiteľstvo žiada nenávratný príspevok takmer 2 milióny eur pre dobrovoľných hasičov


Dátum: 22.08.2019

Obrázok k aktualite Martinské zastupiteľstvo žiada nenávratný príspevok takmer 2 milióny eur pre dobrovoľných hasičov
Zastupiteľstvo mesta Martin schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) 1 929 600 eur na realizáciu projektu "Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí pre Dobrovoľný hasičský zbor v Martine (DHZM)". Na projekte sa plánuje spolupodieľať sumou 96 480 eur z celkových oprávnených výdavkov. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Aktuálny termín na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 2. september 2019.

Projekt chce zvýšiť efektívnosť manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy. Martin žiada príspevok na vybavenie DHZM Martin – Priekopa, DHZM Martin – Záturčie, DHZM Martin – Tomčany, DHZM Martin. Mesto by tým zabezpečilo optimalizáciu systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálne úrovni, zabezpečili by špeciálne vybavenie, ktoré je nevyhnutného pre včasný a efektívny zásah. Z peňazí by zabezpečili aj výcvik a vzdelávanie.

Dobrovoľný hasičský zbor vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. "Prax ukázala a čoraz väčšmi ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach, snehových kalamitách, požiaroch a iných udalostiach nie je možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru, a tu je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce," uvádza mesto v materiáloch rokovania mestského zastupiteľstva.

Celková výška na príspevky bola 43 miliónov eur, minimálna výška príspevku, o ktorú môžu záujemcovia žiadať, je jeden milión eur. Táto výzva je vyhlásená ako otvorená výzva, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov alebo z dôvodu iných zmien podľa vyhlásenej výzvy. V súčasnosti je ešte alokovaných 18,406 milióna eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu