Malacky pripravujú dva veľké zelené projekty, požiadajú o príspevok z eurofondov


Dátum: 19.03.2022

Obrázok k aktualite Malacky pripravujú dva veľké zelené projekty, požiadajú o príspevok z eurofondov

Malacky pripravujú dva veľké zelené projekty. Ako informoval miestny úrad mesta, mestské zastupiteľstvo schválilo dva projekty na podporu zelene a revitalizáciu verejných priestranstiev. „Prvým je obnova stredovej časti sídliska Juh, druhým je obnova Mierového námestia. Poslanci v oboch prípadoch súhlasili s tým, aby mesto podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov (Integrovaný regionálny operačný program)," uvádza samospráva.

Projekt Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc Michala Tillnera a F. Malovaného navrhuje revitalizáciu súčasných verejných priestranstiev, ktoré slúžia ako parkovacie miesta, detské ihrisko, verejná zeleň a chodníky. „Táto lokalita patrí medzi stredne až najviac ohrozené časti mesta z pohľadu horúčav a povrchových záplav. Projekt predpokladá zmenu nepriepustného povrchu parkovísk a chodníka na priepustné, výmenu mobiliáru detského ihriska a výsadbu väčšieho množstva stromov," vysvetľuje mesto a dodáva, že tým sa výrazne zlepší cirkulácia dažďových vôd a v pozitívnom zmysle sa ovplyvní klíma, teploty či prašnosť. Poslanci súhlasili s tým, že v prípade úspešnej žiadosti sa bude mesto na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 52 588 eur.

Projekt Obnova Mierového a Kláštorného námestia – časť č. 1 Mierové námestie navrhuje vznik nových verejných oddychových zón a revitalizáciu súčasných verejných priestranstiev. Dotknuté územie leží v dotyku hlavnej križovatky a je ohraničené cestami Záhorácka a gen. M. R. Štefánika, budovami okresného súdu, spoločenského domu, mestského úradu a polyfunkčného objektu Severín. „Projekt predpokladá výstavbu pavilónu a námestia na mieste bývalého parkoviska nad budúcou mestskou podzemnou garážou. Pribudne nový mobiliár, vodné prvky na zachytávanie a využitie dažďovej vody, nové verejné osvetlenie a sadové úpravy," spresnila samospráva. Poslanci súhlasili s tým, že v prípade úspešnej žiadosti sa bude mesto na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 78 990 eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu