Lučenec: Samospráva zrekonštruovala materskú školu na Rúbanisku II


Dátum: 21.03.2021

Obrázok k aktualite Lučenec: Samospráva zrekonštruovala materskú školu na Rúbanisku II

V rámci Programu sociálneho rozvoja mesta jednu z priorít mesta Lučenec tvorí zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania detí predškolského veku. K tomuto v dominantnej miere prispievajú rekonštrukcie a zvýšenie energetickej efektívnosti nehnuteľností, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a ich prevádzka nie je z hľadiska hospodárenia s energiami dlhodobo udržateľná.

luč1

Najnovším príkladom je zrekonštruovaná budova materskej školy na sídlisku Rúbanisko II. Celkové oprávnené výdavky na tento projekt predstavujú takmer jeden milión eur. Samospráva získala na realizáciu nenávratný príspevok 869 532,43 eura v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia a mesto zabezpečilo vlastné zdroje vo výške päť percent, teda 45 764,86 eura.

„Som rada, že sa nám podarilo získať finančné prostriedky a zrekonštruovať školské zariadenie v lokalite najväčšieho sídliska mesta. V areáli materskej školy ešte pokračujeme v dokončovacích prácach, ktoré nie sú súčasťou projektu. Deti by sa mali opäť vrátiť do svojej škôlky 2. septembra. V našich prioritách pokračujeme. Žiadame cez operačné programy nenávratné finančné príspevky na realizáciu rekonštrukcie ďalšej materskej školy, ktorej sme zriaďovateľom,“ povedala primátorka Alexandra Pivková.

Budova škôlky na Rúbanisku II/39 bola uvedená do prevádzky v 70. rokoch minulého storočia. Tvoria ju dva dvojpodlažné objekty - pavilón materská škola a pavilón detské jasle, ktoré sú vzájomne prepojené jednopodlažným hospodárskym pavilónom.

Zámerom mesta Lučenec bolo rekonštrukciou pôvodného objektu stavebnými úpravami dospieť k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania detí predškolského veku.
luč2

Stavba obsahuje:

- zateplenie obvodového plášťa,

- zateplenie strechy,

- zateplenie podlahy,

- rekonštrukciu výmeny výplňových konštrukcií,

- rekonštrukciu vnútorného osvetlenia,

- rozvodov vody a vykurovacieho systému,

- rekuperačné vetranie.

Práce na znížení energetickej náročnosti sa začali v júli 2020 a trvali do januára 2021. Materská škola bola počas rekonštrukcie zatvorená a deti ešte navštevujú iné materské školy v Lučenci. Mesto Lučenec je zriaďovateľom a prevádzkovateľom piatich predškolských zariadení a ďalšie dve zariadenia sú súčasťou základných škôl.


Skočiť na hlavné menu