Ľubomír Vážny: SR chce byť aktívna pri zjednodušovaní pravidiel kohéznej politiky


Dátum: 18.11.2015

Obrázok k aktualite Ľubomír Vážny: SR chce byť aktívna pri zjednodušovaní pravidiel kohéznej politiky

Zjednodušovanie pravidiel pre európske štrukturálne a investičné fondy bolo jednou z hlavných tém dnešných rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, zameranej na kohéziu. Slovensko bolo jednou z krajín, ktoré iniciovali túto tému, uviedol pre TASR podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny.
Vážny zdôraznil, že dôvodom pre túto iniciatívu je skutočnosť, že eurofondy sú v praxi a pri implementácii pomerne komplikovaná záležitosť, aj preto treba hľadať spôsob, ako tento proces zjednodušiť.
Dodal, že Európska komisia (EK) prijala tento návrh a Rada ministrov dnes rozhodla o vytvorení skupiny na vysokej úrovni, ktorá má identifikovať bariéry byrokratizujúce eurofondy, ktoré následne treba odstrániť.
"Pri snahe o zjednodušenie a odstraňovanie nadbytočných krokov je však treba zachovať vysoký stupeň kontroly a účinnosti eurofondov," upozornil podpredseda vlády. Podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ presadzujú najmä štáty známe ako čistí prispievatelia do spoločného rozpočtu EÚ čo najvyšší stupeň kontroly čerpania eurofondov.
Vážny poznamenal, že nadbytočné kroky na účinné využívanie štrukturálnych a investičných fondov sú najmä na národnej úrovni niektorých členských krajín EÚ, ale možno hovoriť aj o bariérach na úrovni Európskej komisie.
Táto agenda, ako upozornil Vážny, potrvá dlhší čas a bude sa ňou musieť zaoberať aj Slovensko v druhom polroku 2016 ako krajina predsedajúca EÚ.
"Slovensko sa prihlásilo k tejto téme a budeme ju rozvíjať tak, aby sme riešili problémy hlavne mimo legislatívnej roviny, ale v prípade, že takéto opatrenia nebudú stačiť, budeme sa snažiť vyvolať legislatívne zmeny, aby sme naozaj zjednodušili a zatraktívnili používanie eurofondov," ozrejmil situáciu Vážny. Dodal, že SR je v rámci svojho predsedníctva pripravená zhostiť sa tejto úlohy minimálne na takej úrovni ako ostatné členské krajiny EÚ.
Ak sa podľa jeho slov podarí zrealizovať tieto plány, úžitok z prednesenej iniciatívy budú mať všetci - aj Európska komisia a orgány na národnej úrovni, ktoré implementujú štrukturálne a investičné fondy, ale aj ich prijímatelia, sprostredkovatelia až po audítorov.
"Som rád, že Rada rozhodla o tom, že zintenzívnime prácu v tejto oblasti a že budeme hľadať aj nákladovosť zistenia a odstraňovania chýb," povedal Vážny v súvislosti s eurofondami. Vysvetlil, že otázka nákladovosti je dôležitá, aby sa nestávalo, že identifikovaná chyba, napríklad v hodnote 100 eur, znamená administratívne náklady s tým spojené, ktoré desaťnásobne prevyšujú hodnotu zistenej chyby.
Veľmi dôležité je podľa neho zrýchlenie procesu čerpania fondov, keď na Slovensku nie sú výnimkou prípady, že k prvej faktúre prišlo po dvoch až štyroch rokoch od vypísania výzvy. Vážny upozornil, že túto situáciu treba riešiť doma tak, aby tento proces netrval dlhšie ako jeden rok.
Rada ministrov na dnešnom stretnutí reagovala aj na návrh eurokomisárky pre regionálnu a mestskú politiku Coriny Cretuovej, ktorá prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov presadzuje podporu programov pre integráciu migrantov a azylantov v EÚ. SR na súčasnú utečeneckú krízu reaguje prostredníctvom národných zdrojov a fondov EÚ priamo určených na pomoc utečencom (AMIF). Ak tieto zdroje nebudú dostatočné, Slovensko zváži aj zapojenie európskych štrukturálnych a investičných fondov tam, kde to bude vhodné a v súlade s princípmi politiky súdržnosti.
 (TASR)


Skočiť na hlavné menu