LEVOČA: V areáli nemocnice chcú budovať vodozádržné opatrenia vrátane dažďových záhonov


Dátum: 06.08.2022

Obrázok k aktualite LEVOČA: V areáli nemocnice chcú budovať vodozádržné opatrenia vrátane dažďových záhonov

Mesto Levoča chce nechať v areáli nemocnice s poliklinikou vybudovať vodozádržné opatrenia. Už realizuje aj verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ich predpokladaná hodnota je takmer 418-tisíc eur bez DPH. Samospráva by chcela práce financovať z eurofondov, konkrétne z výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia s cieľom zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Ako ďalej vyplýva zo sprievodnej správy zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, areál nemocnice v súčasnosti nezachytáva a nevyužíva dostatočné množstvo dažďovej vody. „Dažďová voda je v súčasnosti zachytávaná zo striech do existujúcich zvodov, ktoré sú napojené do jednotnej kanalizácie. Zo strany Štúrovej ulice nie je vyhotovená žiadna sieť dažďových vpustí, a tým sa sústreďuje dažďová voda na chodníkoch a asfaltových komunikáciách,“ informovalo mesto.

Okrem zachytávania dažďovej vody do zberných nádrží však samospráva plánuje v priestoroch areálu nemocnice vybudovať dažďové záhony na zachytenie dažďovej vody zo vstupných spevnených plôch. „Množstvo stromov v areáli nemocnice dáva predpoklad zachytávať zrážkovú vodu do koreňového systému stromov jednoduchými terénnymi úpravami s následným namulčovaním dažďových mís,“ približuje samospráva. Tým by sa podľa nej zabránilo nadmernému odparovaniu zachytenej zrážkovej vody. „Dažďová voda sa infiltruje do podložia alebo je prijímaná koreňovým systémom rastlín, ktoré ju potom v procese transpirácie uvoľnia do ovzdušia ako vodnú paru. Tým dochádza k ochladzovaniu mestského prostredia a zvyšovaniu vzdušnej vlhkosti,“ píše sa v sprievodnej správe.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu