Lekári sa vo februári presťahujú do zrekonštruovaných priestorov polikliniky v Detve


Dátum: 03.02.2021

Obrázok k aktualite Lekári sa vo februári presťahujú do zrekonštruovaných priestorov polikliniky v Detve
Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti sa začala ešte vlani v marci. Cieľom tohto veľkého projektu bolo zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre obyvateľov mesta a okolitých obcí a zároveň zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy.

 
Rekonštrukciu budovy polikliniky mesto pripravovalo od roku 2018 a na projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 779-tisíc eur. „Hoci mesto Detva ako vlastník budovy od roku 2011 investovalo nemalé finančné prostriedky do nevyhnutných opráv, výmeny okien, opravy strechy a zateplenia budovy, bolo potrebné po viac ako štyridsaťročnom užívaní zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pre obyvateľov mesta, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy. Okrem toho bolo cieľom projektu aj rozšírenie poskytovaných zdravotníckych služieb o RTG a sono diagnostiku a rozšírenie počtu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o gynekologickú ambulanciu,“ vysvetlil primátor Detvy Ján Šufliarský.

 
Rekonštrukcia budovy polikliniky prebiehala v dvoch etapách, tak aby bolo zabezpečené plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Prvá etapa bola ukončená vlani v auguste, kedy sa niektorí lekári vrátili do svojich pôvodných ambulancií a niektorí išli dočasne do náhradných priestorov, aby mohli byť zahájené stavebné práce druhej etapy, ktoré sa v súčasnosti ukončujú.
V budove boli zrekonštruované potrubia a rozvody teplej a studenej vody do ordinácií, elektroinštalácia, svetelné a zásuvkové obvody. Nové sú svietidlá a vykurovacie telesá, na ktorých boli doplnené hlavice a spätné ventily. Rekonštrukcia sa týkala tiež úpravy existujúcich okien na chodbách z dôvodu lepšieho vetrania čakární, dverí a podlahových krytín. Kompletne sú zrekonštruované sociálne zariadenia, nové sú vnútorné stierky a nátery. Poliklinika má bezbariérový prístup na hlavnom schodisku a sociálne zariadenie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
 
 
„Zhotoviteľ stavby  DAG Slovakia momentálne dokončuje stavebné práce na novom RTG pracovisku. Všetky stavebné práce ako aj inštalácia RTG prístrojov by mali byť ukončené do konca januára 2021,“ dodala Anna Cibíková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu Detva.
Sťahovanie lekárov z náhradných priestorov je naplánované po odovzdaní a prevzatí stavby v priebehu februára. Po ukončení tohto náročného projektu poskytne poliklinika lepšie a kvalitnejšie podmienky zdravotníkom aj pacientom.

Skočiť na hlavné menu