KSK vlani dosiahol najvyššie čerpanie z IROP spomedzi samosprávnych krajov


Dátum: 31.01.2021

Obrázok k aktualite KSK vlani dosiahol najvyššie čerpanie z IROP spomedzi samosprávnych krajov
Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý je sprostredkovateľským orgánom (SO) pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), sa stal lídrom v čerpaní eurofondov v rámci tohto programu spomedzi všetkých samosprávnych krajov. V roku 2020, keď bolo riadiacim orgánom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prečerpal kraj prostredníctvom SO pre IROP takmer 7,3 milióna eur, čo je na úrovni 198 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.


 "V úvode minulého roka bolo nastavené čerpanie prostriedkov z IROP na sumu 3.676.000 eur. Nášmu SO sa však v priebehu roka podarilo vyčerpať dvakrát toľko. Aj na tomto príklade sa ukazuje, že ak je čerpanie eurofondov decentralizované na úroveň krajov, k občanom sa tieto peniaze dostanú omnoho rýchlejšie, než je predpoklad," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.


Pomocou finančných prostriedkov z IROP sa podľa Terezkovej v minulom roku podarilo v Košickom kraji zrealizovať viacero projektov, ktorých kontrola prebiehala na Úrade KSK.


"Napríklad zmluvní autobusoví dopravcovia KSK obnovili svoj vozový park, vybudovaná bola nová autobusová stanica v Michalovciach a mesto Krompachy zrekonštruovalo materskú školu," priblížila Terezková.


Okrem projektov, ktorých kontrola prebiehala na Úrade KSK, sa KSK podarilo čerpať eurofondy z IROP aj na opravy ciest. V roku 2020 kraj dokončil napríklad rekonštrukciu cesty z Michaloviec do Sobraniec, stavebné práce ešte prebiehajú na ceste od mosta Ružín v smere na Spišské Vlachy aj na ceste vedúcej z Michaloviec do Kráľovského Chlmca. Na týchto stavbách sa preinvestovalo spolu 4.740.000 eur.


Peniaze z IROP čerpali aj krajské stredné školy. Ku koncu minulého roka bolo preinvestovaných takmer 1,8 milióna eur.


"Tieto finančné prostriedky pomôžu predovšetkým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na stredných školách a prepojiť vyučovanie s praxou. Celkovo sa čerpanie eurofondov v rámci tohto operačného programu vyšplhalo na takmer 14 miliónov eur," skonštatovala Terezková.


 "V predchádzajúcom programovom období, ako aj v tom aktuálnom, sme čerpali peniaze z IROP najmenej efektívne. Konkrétne v tom aktuálnom sme 'minuli' iba približne 40 percent z alokovaných peňazí. Kraj chce pomôcť v zlepšení tejto štatistiky a aj v tomto roku sa budeme snažiť zvýšiť čerpanie prostriedkov, ktoré sú nám k dispozícii," dodal Trnka.
 
 
Zdroj: TASR
 

Skočiť na hlavné menu