Košický samosprávny kraj sprostredkoval ďalšie financie na viaceré projekty


Dátum: 17.07.2021

Obrázok k aktualite Košický samosprávny kraj sprostredkoval ďalšie financie na viaceré projekty
Košický samosprávny kraj (KSK) sprostredkoval ďalšie financie na viaceré projekty v kraji. Za príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorého sprostredkovateľom je kraj, mohla obec Kluknava rozšíriť vodovod, zariadenie sociálnych služieb ReSocia zrekonštruuje nevyužívaný objekt v Petrovciach a základná škola v Kuzmiciach obnoví odborné učebne a renovuje školskú knižnicu. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková.

V týchto dňoch sa finalizuje druhá etapa výstavby vodovodu v Kluknave na Spiši. Zo štrukturálnych fondov získala obec viac ako 464.000 eur.

 "V tejto obci už vodovod mali, ale kapacitne obyvateľom nestačil. Vďaka príspevku z IROP mohli Kluknavčania svoj vodovod rozšíriť o viac ako tri kilometre vodovodnej siete. Poslúži tak ďalším 514 obyvateľom obce, ku ktorým privedie pitnú vodu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Viac ako 326.000 eur získala nezisková organizácia ReSocia, ktorá poskytuje sociálne služby. V najbližších týždňoch by mala začať s rekonštrukciou nevyužívaného objektu v Petrovciach v okrese Sobrance, kde získala do dlhodobého prenájmu bývalý objekt obchodného strediska v centre obce.

Po plánovanej rekonštrukcii bude mať ReSocia pre svoje resocializačné stredisko k dispozícii priestory, ktoré umožnia osobnejší a individuálnejší prístup k využívaniu potenciálu klientov pri získavaní pracovných a sociálnych zručností, a tým pre ich skoršie začlenenie sa do spoločnosti. V objekte bude zriadená aj výcviková kuchyňa, kde sa klienti striedajú pri príprave stravy a získavajú zručnosti, ktoré im pomôžu v osobnom živote.

Úspešná pri žiadosti o prostriedky z IROP bola aj obec Kuzmice v okrese Trebišov. Za takmer 98.000 eur vytvorí v miestnej základnej škole novú jazykovú učebňu, ktorá poslúži na výučbu slovenčiny, angličtiny či ruštiny. Obnovou prejde aj fyzikálna učebňa, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, a školská knižnica, kde okrem vybavenia obohatia aj knižný fond.

"Realizácia projektu je pre obec dôležitá aj z hľadiska vyrovnávania rozdielov medzi majoritnou populáciou a príslušníkmi marginalizovanej rómskej komunity, ktorá žije v obci. Benefit projektu pocítia nielen deti z obce Kuzmice, ale aj z ďalších dvoch spádových obcí. Cieľom je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a lepšie ich pripraviť na ďalšie vzdelávanie," dodal Trnka.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu