Košický samosprávny kraj chystá projekt za 6,6 milióna eur na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch


Dátum: 27.12.2019

Obrázok k aktualite  Košický samosprávny kraj  chystá projekt za 6,6 milióna eur na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch
Košický samosprávny kraj (KSK) chce z eurofondov realizovať projekt na ochranu a obnovu biodiverzity v lesných ekosystémoch. Celkový rozpočet projektu, ktorý má trvať dva roky na prenajatých lesných pozemkoch v kraji, je 6,6 milióna eur. Spolufinancovanie vo výške päť percent, teda 330.000 eur, schválili poslanci KSK na decembrovom zasadnutí.

Projektom sa majú realizovať v lesoch opatrenia, ktoré pomôžu zadržať vodu v ekosystémoch pre zachovanie a obnovu rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov. K takýmto opatreniam podľa Úradu KSK patria jednoduché hrádzky, infiltračné priekopy, narušenie zhutnenej pôdy v lesoch rýpadlom či obnova mokradí. Ide o súčasť Programu obnovy krajiny, v ktorej sa v KSK v roku 2018 zaviazal zmeniť prístup pri obhospodarovaní krajiny, a to lesnej, poľnohospodárskej aj urbánnej.

 "Realizáciou projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja dôjde k ozdraveniu ekosystémov a k zlepšeniu podmienok pre zachovanie biodiverzity a zároveň aj k posilneniu ekosystémových služieb v hospodársky využívaných lesoch," informoval Úrad KSK. Financie majú ísť z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Úbytok vody z lesných ekosystémoch v aktuálnej klimatickej zmene je podľa pripravovateľov projektu taký dramatický, že odchádzajú už celé lesy. Najväčší vplyv to má na biodiverzitu, keďže všetko pochádza z vody. Prírode blízkymi vodozádržnými opatreniami má dôjsť k zvyšovaniu zásob vody s vhodnými podmienkami pre ochranu biodiverzity a vylepšovaniu stanovištných podmienok aj tých druhov fauny a flóry, ktoré sú v našich podmienkach na ústupe.

Projekt bude podaný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do uzávierky hodnotiaceho kola, ktoré je 15. januára 2020.

Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu