Konferencia o budúcnosti Európy


Dátum: 08.05.2021

Obrázok k aktualite Konferencia o budúcnosti Európy
Slávnostné otvorenie Konferencie o budúcnosti Európy sa uskutoční v nedeľu 9. mája v Štrasburgu. Potvrdil to v piatok Európsky parlament (EP).

Počas zhruba 90-minútového programu vystúpia s príhovormi francúzsky prezident Emmanuel Macron, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, šéfka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová a v mene Portugalska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ premiér António Costa.

Prostredníctvom videoodkazov odznejú aj príspevky od občanov a občianskych združení z rôznych členských krajín EÚ. Prostredníctvom internetu sa na ďiaľku pripoja ministri pre európske záležitosti krajín EÚ a ďalší významní hostia.

Slávnostný program podujatia obohatí hudobné vystúpenie francúzskeho huslistu Renauda Capucona a sláčikového kvarteta Karski z Bruselu. Chýbať nebudú ani zábery z osláv Dňa Európy, ktorý pripadá na 9. mája, z jednotlivých členských krajín Únie.

Konferencia o budúcnosti Európy sa mala pôvodne začať už pred rokom, rovnako 9. mája, v chorvátskom Dubrovniku, čo však znemožnila vtedajšia pandemická situácia.

Konferencia, ktorá potrvá dva roky, bude sériou debát a diskusií vedených občanmi, ktoré ľuďom z celej Európy umožnia podeliť sa o nápady a pomôcť formovať spoločnú európsku budúcnosť.

Zdroj: TASR


Čo je Konferencia o budúcnosti Európy?

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú a vhodnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte.
Európsky parlament, Rada a Európska komisia sa zaviazali, že budú Európanov počúvať a že sa v rámci svojich právomocí budú odporúčaniami zaoberať.
Konferencia by mala dospieť k záverom a poskytnúť usmernenia pre budúcnosť Európy najneskôr na jar 2022.

Kto sa môže na konferencii zúčastniť?
Európski občania zo všetkých končín Únie bez ohľadu na svoje postavenie, pričom kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o budúcnosti európskeho projektu budú mať mladí ľudia.
Európske, národné, regionálne a miestne orgány, ako aj občianska spoločnosť a iné organizácie, ktoré chcú organizovať podujatia a prispievať nápadmi.
Všetci účastníci musia dodržiavať hodnoty stanovené v našej charte zásad (Externý odkaz).

Čo tvorí konferenciu?
 • Mnohojazyčná digitálna platforma – bude miestom, kde si občania môžu vymieňať názory a kam môžu posielať svoje online príspevky. Tie budú zhromažďované, analyzované, monitorované a uverejňované v priebehu celej konferencie.
 • Decentralizované podujatia – online podujatia, podujatia za osobnej účasti* a kombinované podujatia organizované jednotlivcami a organizáciami, ako aj celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v celej Európe.
 • Európske panelové diskusie občanov – občania v nich budú diskutovať o rôznych témach a predkladať svoje návrhy. Občania v nich budú reprezentatívne zastúpení z hľadiska zemepisného pôvodu, rodu, veku, sociálno-ekonomického zázemia a/alebo úrovne vzdelania.
 • Plenárne zasadnutia konferencie – zabezpečia, aby sa odporúčania z národných a európskych panelových diskusií občanov prebrali podľa tém bez vopred určeného výsledku a bez obmedzenia na vopred určené oblasti politiky. V plenárnom zasadnutí konferencie budú mať rovnocenné zastúpenie Európsky parlament, Rada a Európska komisia, ako aj všetky národné parlamenty a občania. Budú v ňom mať zastúpenie aj Výbor regiónov a Hospodársky a sociálny výbor, sociálni partneri a občianska spoločnosť. Ak sa bude zaoberať medzinárodnou úlohou EÚ, pripojí sa k nemu aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Môžu sa tiež prizvať zástupcovia kľúčových zainteresovaných strán. Závery z plenárneho zasadnutia konferencie vypracuje a zverejní výkonná rada.
  Aká je úloha tejto digitálnej platformy?
  Digitálna platforma je centrálnym prvkom konferencie: predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého sa môžete zapojiť a na konferencii vystúpiť. Tu sa môžete podeliť o svoje myšlienky o Európe a o zmenách, ktoré je potrebné uskutočniť, zistiť, čo hovoria ostatní, nájsť podujatia vo vašom okolí, zorganizovať vlastné podujatie a sledovať priebeh a výsledky konferencie.
  Ako môžete vyjadriť svoj názor?
  Vyberte si zo širokého okruhu tém (Externý odkaz) a povedzte konferencii svoj názor. Vaše nápady budú počas celej konferencie zhromažďované, analyzované, monitorované a zverejňované. Následne budú podkladom pre európske panelové diskusie občanov a plenárne zasadnutia. Mechanizmus spätnej väzby zabezpečí, aby sa názory vyjadrené na podujatiach konferencie premietli do konkrétnych odporúčaní pre budúce opatrenia EÚ. Konečný výsledok konferencie bude prezentovaný v správe spoločnému predsedníctvu. Všetky tri inštitúcie, každá v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami, čo najskôr preskúmajú, ako účinne nadviazať na závery tejto správy.
 • Kto vedie konferenciu?
  Konferencia podlieha trom inštitúciám, zastúpeným predsedom Európskeho parlamentu, predsedom Rady a predsedníčkou Európskej komisie, ktorí budú tvoriť jej spoločné predsedníctvo.
  Spoločné predsedníctvo podporuje výkonná rada, ktorej spolupredsedajú tri inštitúcie (poslanec Európskeho parlamentu Guy Verhofstadt, štátna tajomníčka pre záležitosti EÚ za portugalské predsedníctvo Rady1 (Externý odkaz) Ana Paula Zacariasová a podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová) a ktorá mu pravidelne podáva správy. Výkonná rada zodpovedá za prijímanie rozhodnutí na základe konsenzu v súvislosti s pôsobením konferencie, jej postupmi a podujatiami, za dohľad nad jej priebehom a prípravu jej plenárnych zasadnutí vrátane príspevkov občanov a nadväzných opatrení.
  Výkonnú radu v jej práci podporí spoločný sekretariát, ktorý bude mať obmedzený rozsah a bude zložený z rovnakého počtu zástupcov všetkých troch inštitúcií.
  Bez vás a vašej účasti na tejto platforme nedosiahne Konferencia o budúcnosti Európy nič. Budúcnosť je vo vašich rukách.
  Vyjadrite svoj názor.
   
  Súvisiace dokumenty
  Spoločné vyhlásenie o Konferencii o budúcnosti Európy (Externý odkaz)
   
  *V závislosti od vývoja pandémie koronavírusu a v súlade so všetkými súvisiacimi obmedzeniami.
  ** Spolupredsedníctvo výkonnej rady prevezmú od Portugalska nasledujúce predsedníctva Rady (Slovinsko, Francúzsko).

Skočiť na hlavné menu