Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu


Dátum: 11.05.2018

Obrázok k aktualite Konferencia Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod programov nadnárodnej spolupráce organizuje dňa 11. mája 2018 o 9:00 hodine v hoteli Bôrik, Bratislava, konferenciu s názvom Európska územná spolupráca: význam pre Slovensko a Európu. Cieľom podujatia je poukázať na pozitívny vplyv programov Európskej územnej spolupráce na rozvoj regiónov a zlepšenie života obyvateľov, ako aj nastolenie možného prepojenia programov Európskej územnej spolupráce s makroregionálnymi stratégiami a naznačenie budúcnosti tejto formy spolupráce regiónov v Európe.

Európska územná spolupráca je základným kameňom európskej integrácie – zaisťuje, aby hranice medzi krajinami nepredstavovali prekážky, ale naopak, prispieva k zblíženiu Európanov a riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.

V rámci diskusie vystúpia zástupcovia jednotlivých programov spolupráce, ako aj ďalší aktéri v oblasti európskej územnej spolupráce a regionálneho rozvoja v Slovenskej republike.

Pre realizátorov projektov bude nepochybne zaujímavá téma hľadania ďalších možností zjednodušenia administratívnych procesov v procese implementácie projektov. Pre lepšie pochopenie významu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce budú na podujatí prezentované konkrétne príklady realizovaných projektov, najmä v oblasti životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Kompletný program konferencie:

http://www.centraleurope.vlada.gov.sk/konferencia-europska-uzemna-spolupraca-vyznam-pre-slovensko-a-europu/

http://www.danube.vlada.gov.sk/konferencia-europska-uzemna-spolupraca-vyznam-pre-slovensko-a-europu/

Na konferenciu je potrebné sa registrovať najneskôr do 7. mája 2018 zaslaním e-mailu na adresu peter.heriban@vlada.gov.sk .


Skočiť na hlavné menu