KONDOR EU, s.r.o. – rozšírenie pekárenskej výroby


Dátum: 17.05.2021

Obrázok k aktualite KONDOR EU, s.r.o. – rozšírenie pekárenskej výroby
kondor1
Názov projektu KONDOR EU, s.r.o. – rozšírenie pekárenskej výroby
Kód projektu 042NR080106
Prijímateľ Názov KONDOR EU,s.r.o.
Sídlo Nové Zámky
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Dvory nad Žitavou      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
27.06.2017 07.05.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 383340 €
Z toho NFP 172503 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti žiadateľa – KONDOR EU, s.r.o. v oblasti výroby pekárenských výrobkov. Zámerom projektu bol nákup pekárenských technológií.

Skočiť na hlavné menu