Komisári nastavili priority pre rok 2018


Dátum: 10.01.2018

Obrázok k aktualite Komisári nastavili priority pre rok 2018
Na svojom prvom tohtoročnom stretnutí diskutovalo kolégium Európskych komisárov o prioritách na tento rok.  
 
Hlavné oblasti:
  • reforma Európskej hospodárskej a menovej únie
  • prepracovanie Európskeho azylového systému
  • návrat k Schengenu
  • dokončenie Jednotného digitálneho trhu
  • priblíženie západného Balkánu k Únii
 
Na stole je 89 prioritných tém, 29 už bolo predložených a Komisia rokovala o tom, ako tie ostatné sfinalizovať do mája 2019. Hovorilo sa aj o veľkých prioritných témach pre tento rok, ktoré by mali prispieť k realizácii Plánu na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie.
 
Komisia sa sústredí na férovosť a zaistí, aby Európa rýchlejšie a rozhodnejšie reagovala na výzvy a príležitosti a  v plnej miere využívala potenciál svojich Zmlúv. Zároveň bude jej prístup vyrovnaný, práve preto predseda EK Jean-Claude Juncker v novembri minulého roku vytvoril osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a iniciatívu „menej ale efektívnejšie“. Táto skupina má za cieľ prichádzať s odporúčaniami ako lepšie uplatňovať princípy subsidiarity a proporcionality a definovať oblasti, kde sa dá práca delegovať alebo úplne vrátiť na národnú úroveň. Má nájsť aj spôsoby ako viac zapojiť regionálne a národné orgány do tvorby a realizácie Európskych politík.

Skočiť na hlavné menu