Kick-off konferencia Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020


Dátum: 21.08.2015

Pozývame Vás na Kick-off konferenciu Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020 dňa 23.-24. 9. 2015 v Budapešti. Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke: http://www.dtpevent.eu/ Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.
Skočiť na hlavné menu