Kežmarok získal ďalšie zdroje z EÚ, tentoraz pre opatrovateľskú službu


Dátum: 04.09.2019

Obrázok k aktualite Kežmarok získal ďalšie zdroje z EÚ, tentoraz pre opatrovateľskú službu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nedávno schválilo mestu Kežmarok projekt na podporu opatrovateľskej služby. Samospráva tak získala dotáciu zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu ľudské zdroje.

 „Konkrétnym cieľom projektu je prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ale aj zlepšenie prístupu k cenovo dostupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám, vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu. Ide o sociálnu pomoc, službu na úrovni komunít,“ uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí na Mestskom úrade v Kežmarku Jana Trautmanová.

Do projektu je zapojených 23 opatrovateliek na plný pracovný úväzok. Tie pomáhajú 46 občanom odkázaným na pomoc pri samoobslužných úkonoch, starostlivosti o domácnosť, sprevádzajú ich pri základných sociálnych aktivitách a podobne. „Účelom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít pritom predstavujú takmer 341.000 eur. Začiatok realizácie projektu je od augusta tohto roka a trvať bude 26 mesiacov, teda do septembra 2021,“ dodala Trautmanová.

Zdroj : TASR
Skočiť na hlavné menu