Kežmarok chce začiatkom júla spustiť do skúšobnej prevádzky novú kompostáreň


Dátum: 20.06.2022

Obrázok k aktualite Kežmarok chce začiatkom júla spustiť do skúšobnej prevádzky novú kompostáreň
V Kežmarku pomaly finalizujú práce na výstavbe kompostárne za 2,8 milióna eur. Približne o dva týždne by sa mala začať jej skúšobná prevádzka. V utorok sa začne aj s montážou technológie. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti po kontrolnom dni na stavbe, ktorú ešte čaká kolaudačný proces.

Na projekt získalo mesto nenávratný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia. Z vlastných zdrojov ho dofinancuje sumou vo výške 140-tisíc eur. S výstavbou modernej kompostárne v areáli Verejnoprospešných služieb mesta sa začalo v októbri minulého roka. Zariadenie bude slúžiť na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, záhrad a verejných priestranstiev. V rámci projektu chce Kežmarok zvýšiť mieru triedenia komunálnych odpadov. „Všetok biologický materiál sa v novej kompostárni bude spracovávať aerobným spôsobom. Vháňaním kyslíka sa postupne degraduje odpad a pripraví sa na ďalšie spracovanie. Zemina a hnojivo vyrobené v kompostárni bude prínosom pre mestskú zeleň aj záhrady našich občanov,“ uviedlo mesto. Nové mechanizačné vybavenie a technologické zariadenie zároveň umožní aj zber a zhodnotenie kuchynského odpadu.

Kežmarok ako Enviromesto 2019 zatiaľ zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na svojom území pre obyvateľov mesta len čiastočne. Pre zhodnocovanie mu chýbajú vlastné kapacity. Projekt preto zahŕňa výstavbu modernej technologickej kompostárne a nákup techniky nevyhnutnej na zber a zhodnotenie spomínaného odpadu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu