Kapacitu materskej školy Handlová rozšíri z fondov Európskej únie


Dátum: 19.09.2018

Obrázok k aktualite Kapacitu materskej školy Handlová rozšíri z fondov Európskej únie
Zvýšenie kapacity či rekonštrukciu jednej z budov materskej školy (MŠ) v Handlovej by mal priniesť projekt Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v Handlovej. Dodávateľa stavebných prác už vybrala samospráva cez verejnú súťaž, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Rekonštrukčné práce bude firma realizovať v MŠ Dimitrovova a ZŠ Morovnianska cesta, v zmysle zmluvy zabezpečí v ich areáloch i vybudovanie dvojice detských ihrísk.

Dodávateľom prác je na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť MM TRADE SK, s. r. o., so sídlom v Kremnici. Rekonštrukciu časti objektov škôl a výstavbu ihrísk zabezpečí za 169.839,92 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Radnica pritom pôvodne odhadovala, že za dielo zaplatí 201.233,75 eura bez DPH. Práce by mala firma dokončiť do šiestich mesiacov od prevzatia staveniska.

Projekt zvýšenia hrubej zaškolenosti počíta s celkovo piatimi hlavnými aktivitami. "Prvá a piata bude realizovaná na elokovanom pracovisku MŠ na Dimitrovovej ulici, kde sa na jednej strane zateplí celá budova, fasáda, zateplí sa strecha, vymenia sa okná, upraví sa jej okolie a vybuduje sa bezbariérový prístup. V škôlke bude ešte navyše zrekonštruovaný celý vrchný priestor. Na Základnej škole Morovnianska cesta v rámci druhej aktivity vybudujeme nové elokované pracovisko s kapacitou 20 detí," načrtol pred časom Peter Cagáň z referátu regionálneho rozvoja a strategického plánovania Mestského úradu v Handlovej.

Treťou aktivitou projektu je podľa neho vybudovanie detských ihrísk v areáloch týchto škôl, štvrtou je zakúpenie interiérového vybavenia, počítačov a interaktívnych tabúľ do oboch inštitúcií.
  
Projekt bude handlovská samospráva financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok schválilo mestu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 257.008,49 eura, celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 270.535,25 eura.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu