Jesenná hospodárska prognóza 2021: od oživenia po expanziu aj napriek nepriaznivým vplyvom


Dátum: 11.11.2021

Obrázok k aktualite Jesenná hospodárska prognóza 2021: od oživenia po expanziu aj napriek nepriaznivým vplyvom
Hospodárstvo EÚ sa z pandemickej recesie zotavuje rýchlejšie, ako sa očakávalo. Vyplýva to Jesennej hospodárskej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia. S rozbehnutím vakcinačnej kampane a postupným rušením obmedzení došlo na jar k obnoveniu rastu. Ten pokračoval rovnakým tempom aj v lete, keď bol podporený opätovným otvorením ekonomiky. Napriek zvyšujúcemu sa počtu nepriaznivých vplyvov sa očakáva, že hospodárstvo EÚ bude počas prognózovaného obdobia naďalej expandovať, pričom v rokoch 2021, 2022 a 2023 sa počíta s rastom na úrovni 5 %, 4,3 % a 2,5 %. Miera rastu v eurozóne by mala byť v rokoch 2021 a 2022 rovnaká ako v EÚ a v roku 2023 by mala dosiahnuť 2,4 %. Tieto vyhliadky sú do značnej miery podmienené dvoma faktormi: vývojom pandémie COVID-19 a tempom, akým sa ponuka dokáže prispôsobiť náhlej zmene na strane dopytu po opätovnom otvorení ekonomiky. Takmer 14 % medziročná miera rastu HDP v EÚ v druhom štvrťroku 2021 bola historicky najvyššou hodnotou – ide o rovnakú úroveň, aká bola zaznamenaná pri bezprecedentnom poklese HDP, ku ktorému došlo v rovnakom období minulého roka počas prvej vlny pandémie. Hospodárstvo EÚ sa v treťom štvrťroku 2021 dotiahlo na svoju predpandemickú úroveň produkcie a z fázy oživenia prešlo do fázy expanzie. Túto expanziu by mal i naďalej poháňať domáci dopyt. Zlepšujúca sa situácia na trhu práce a predpokladané znižovanie úspor by mali prispieť k udržateľnému tempu spotrebiteľských výdavkov. Implementácia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti takisto začína zohrávať dôležitú úlohu pri podpore súkromných a verejných investícií.
 
Po výraznom oživení reálneho HDP o 2 % v dôsledku zmiernenia obmedzení súvisiacich s pandémiou v druhom štvrťroku 2021 sa očakáva, že hospodársky rast Slovenska sa v zostávajúcej časti tohto roka zmierni. Predpokladá sa, že pokračujúce narušenie dodávateľského reťazca a opätovný nárast osôb s ochorením COVID-19 bude mať negatívny vplyv na hospodársku činnosť, čím sa ročný rast HDP v roku 2021 dostane na 3,8 %. Predpokladá sa, že slovenské hospodárstvo dosiahne svoju úroveň pred pandémiou do konca roka 2021. Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve priebežné prognózy (zimnú a letnú). Priebežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za bežný rok a na nasledujúci rok, pričom ide o údaje za všetky členské štáty, ako aj súhrnné údaje za celú EÚ a eurozónu.
 

Podrobnosti:
Tlačová správa
Jesenná hospodárska prognóza 2021 pre Slovensko
Jesenná hospodárska prognóza EÚ
 
 
Skočiť na hlavné menu