Jedinečné laboratórium pre priemyselné podniky


Dátum: 18.11.2020

Obrázok k aktualite Jedinečné laboratórium pre priemyselné podniky
Spoločnosť SOVA Digital, a. s., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inovácií a technologického transferu. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo zvýšiť kvalitu a efektivitu výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.
Sova Digital_1
  • názov projektu: Implementácia digitálnych softvérov do výroby
  • prijímateľ: SOVA Digital, a. s.
  • výstupy projektu: Spoločnosť v rámci projektu vytvorila nový inovatívny produkt s názvom TestBed 4.0. Ide o jedinečné laboratórium, pracovisko určené na navrhovanie a overovanie riešení a princípov Industry 4.0 pred ich aplikovaním do priemyselných podnikov. Projekt realizoval výskum interakcie reálnych procesov vo výrobe s digitálnymi simulačnými modelmi. Analýzy, ktoré boli vykonávané na vytvorených kyber-fyzikálnych systémoch, prispeli k vzniku nových stratégií riadenia výroby a logistiky v priemysle. Podstatou a účelom projektu bolo vytvoriť systém, z ktorého bude možné získavať všetky dôležité dáta, ktoré vznikajú v reálnych výrobných a logistických systémoch. Spojenie s digitálnymi modelmi umožní vytvárať plynulejšie toky všetkých procesov v priemyselných podnikoch. Zámerom pracoviska je aj rozvoj vzdelávania a vytváranie spolupráce priemyslu a univerzít.
Sova Digital_2
  • nenávratný finančných príspevok: 275 215,12 Eur
  • miesto realizácie: Košice
  • doba realizácie projektu: 12/2018 – 12/2019

Skočiť na hlavné menu