Inteligentné riešenie vďaka novým technológiám


Dátum: 16.07.2021

Obrázok k aktualite Inteligentné riešenie vďaka novým technológiám
Inteligentné riešenie vďaka novým technológiám


rajec

Spoločnosť RAJEC INDUSTRY, spol. s r. o. zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Vyhlásením takto zameranej výzvy Ministerstvo hospodárstva SR podporilo v úspešných projektoch zavedenie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre ich implementáciu. Finančná podpora smerovala aj na vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov v rámci existujúcej prevádzky podniku.
rajec1
názov projektu: Podpora inteligentných inovácií v spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. s r. o.
prijímateľ: RAJEC INDUSTRY, spol. s r. o.
výstupy projektu: Výrobné portfólio spoločnosti sa zameriava na spracovanie plechov, trieskové opracovávanie a povrchovú úpravu. V projekte prijímateľ inovoval výrobný proces trieskového opracovávania prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií do výroby. Obstaraním 9-osého technologického zariadenia s minimálne 12 poháňanými nástrojmi s možnosťou obrábania 3 nástrojmi súčasne sa zabezpečila plne automatizovaná a digitalizovaná výroba. Novými technológiami sa dosiahla 100 % presnosť a kompletné spracovanie výrobku bez zásahu personálu. Prínosom projektu je aj nákladová efektívnosť výroby - efektívnejšie využívanie vstupných materiálov, zjednodušená údržba, opakovateľnosť výroby resp. schopnosť výroby opakovanej presnosti, znížená časová a energetická náročnosť výroby, znížená chybovosť.       
nenávratný finančných príspevok: 154 198,05 Eur
miesto realizácie: Dubnica nad Váhom, okr. Ilava
doba realizácie projektu: 02/2020 – 12/2020
Skočiť na hlavné menu