Inovovaná pletiarenská výroba


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Inovovaná pletiarenská výroba
Inovovaná pletiarenská výroba
Spoločnosť TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s., zrealizovala svoj projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov. Cieľom výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR bolo podporiť projekty v rámci uvedenia nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo inovácie produkčného procesu.
Tatrasvit_2
  • názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s.
  • prijímateľ: TATRASVIT SVIT - SOCKS, a. s.
  • výstupy projektu: Pletiarenská výroba a výroba pančuchových produktov má pod Tatrami v meste Svit už viac ako 80-ročnú tradíciu. S cieľom udržania konkurencieschopnosti sa spoločnosť rozhodla inovovať pletacie stroje zakúpením verzií z najnovšej generácie. V rámci projektu bolo obstaraných 10 kusov jednovalcových pletacích strojov so zariadením na uzatváranie špíc, čím spoločnosť zaviedla inováciu výrobného procesu. Inovácia umožnila výrobu 3D efektov, zlepšila kvalitu výrobkov, znížila chybovosť a množstvo odpadu. Pančuchové a ponožkové produkty sú vyrábané na moderných pletiarenských, konfekčných a úpravárenských strojoch, ktoré umožňujú výrobu technologicky náročných výrobkov zodpovedajúcich najvyšším technickým a estetickým požiadavkám zákazníkov.
Tatrasvit_1
  •  Operačný program Integrovaná infraštruktúra
  • nenávratný finančných príspevok: 140 000 Eur
  • miesto realizácie: Svit
  • doba realizácie projektu: 12/2018 – 03/2019

 
Skočiť na hlavné menu