Iniciatíva Catching-up pomáha menej rozvinutým regiónom, Remišová pridáva peniaze na prípravu eurofondových projektov


Dátum: 29.06.2021

Obrázok k aktualite Iniciatíva Catching-up pomáha menej rozvinutým regiónom, Remišová pridáva peniaze na prípravu eurofondových projektov
Pre rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality života ľudí je dôležité efektívne a rýchle využívanie eurofondov. Preto ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI SR) vyčlenilo z protikrízového balíka  REACT-EU až 40 miliónov eur na kvalitnú prípravu projektov pre roky 2021-2027.

„Znižovanie regionálnych rozdielov je jednou z priorít nášho ministerstva. K tomu je, najmä pre tie slabšie rozvinuté regióny, potrebné kvalitné a rýchle realizovanie projektov z eurofondov. Aby to dokázali, ministerstvo bude výrazne podporovať prípravu projektov,“ uviedla dnes vicepremiérka Veronika Remišová po konferencii Catching-up, ktorú zorganizoval Banskobystrický samosprávny kraj.
Iniciatívu Catching-up Regions (tzv. dobiehajúce regióny) finančne aj administratívne podporuje Európska komisia. Na Slovensku sa do nej zapojili Prešovský, Košický a Banskobystrický samosprávny kraj.

Ministerka Remišová na konferencii požiadala eurokomisárku pre reformy a súdržnosť Elisu Ferreira, aby Európska komisia pokračovala s touto podporou aj v rokoch 2022-2023, čím by pomohla týmto trom regiónom lepšie čerpať zdroje. EK financuje iniciatívu Catching-up Regions sumou 500-tisíc eur ročne.
MIRRI SR na podporou dobiehajúcich regiónov vytvorilo tím, ktorý bude svojím know-how podporovať projekty priamo v daných územiach. „Slovensko dlhodobo zápasilo a zápasí s nízkou kvalitou prípravy projektov. To postupne meníme cielenou podporou. Už dnes vidíme výsledky napríklad v prešovskom regióne v pokroku v stredoškolskom vzdelávaní, kde sú naplánované investície do pilotných škôl, ktoré budú lepšie prepájať vzdelávanie a odbornú prax, alebo pri vzniku geo-data portálu,“ vymenovala ministerka Remišová. V banskobystrickom regióne sa zase úspešne podarilo rozvinúť služby pre seniorov.

Vicepremiérka zároveň skonštatovala, že je neprijateľné, aby v prešovskom regióne nemalo takmer 20% obyvateľov prístup k pitnej vode. Preto MIRRI SR bude podporovať testovanie decentralizovaných riešení na zavedenie vody pre obce v náročnom teréne. Ministerka Remišová tiež poďakovala za spoluprácu expertom Svetovej banky, ktorí sú do prípravy projektov podporujúcich znižovanie zaostávania regiónov aktívne zapojení.

Cieľom európskej iniciatívy Catching-up Regions je pomáhať  zaostávajúcim regiónom členských štátov, aby dohnali vyspelejšie regióny. Na to potrebujú v prvom rade analýzu svojich potrieb a následnú pomoc pri príprave cielených investícií do rozvojových projektov. MIRRI SR plnú úlohu koordinátora tejto iniciatívy na národnej úrovni. Na Slovensku sa do nej zapojili tri kraje – prešovský, košický a banskobystrický.

Tieto tzv. dobiehajúce regióny dlhodobo vykazujú nízke hodnoty HDP na obyvateľa, napríklad prešovský kraj dosahuje iba okolo 65 % priemeru. Tiež majú vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá je v týchto regiónoch skoro dvakrát vyššia ako celoštátny priemer.
 

Skočiť na hlavné menu