Informatizáciu spoločnosti má zastrešovať P. Pellegrini v novom úrade


Dátum: 25.04.2016

Obrázok k aktualite  Informatizáciu spoločnosti má zastrešovať P. Pellegrini v novom úrade
(TASR) – Podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať väčšie kompetencie pri riadení, koordinácii a dohľade nad využívaním eurofondov. Šéfovať bude novému úradu, ktorý má zastrešovať aj informatizáciu spoločnosti.
      Počítajú s tým zmeny v zákone o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktoré na dnešnej mimoriadnej schôdzi schválila vláda. Odobrila tiež skrátené legislatívne konanie pri rokovaní o tomto návrhu. Norma má byť účinná od 1. júna.
      Právnou úpravou sa novo vymedzia kompetencie pre oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z eurofondov, investícií a informatizácie. Posilnené kompetencie bude vicepremiér pre investície vykonávať v rámci novo vytvoreného ústredného orgánu štátnej správy.
      "Výkon navrhovaných kompetencií vyžaduje, aby tieto boli centralizované na úrovni jediného subjektu s právnou subjektivitou, keďže doterajšia fragmentácia medzi viaceré subjekty neumožňuje dostatočne silnú koordinačnú úlohu a včasné dosahovanie stanovených cieľov," zdôvodňuje vláda v návrhu.
      Nová právna úprava prináša aj dočasnú možnosť pôsobenia troch štátnych tajomníkov na ministerstve, a to v prípade, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie (EÚ).
      Po novom má tiež pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v poskytovaní dotácií v oblasti ľudských práv prejsť od decembra tohto roka na Ministerstvo spravodlivosti SR.
Pri novom úrade, ktorý má riadiť, koordinovať a vykonávať dohľad nad využívaním eurofondov a zastrešovať informatizáciu spoločnosti, ide len o centralizáciu existujúcich odborov a pracovníkov. Uviedol to po dnešnom rokovaní vládneho kabinetu podpredseda vlády pre investície Peter Pellegrini (Smer-SD).
      "V tomto prípade ide doslovne o centralizáciu. To znamená, že existujúce odbory a pracovníci z jednotlivých rezortov budú sústredení na jedno miesto a riadení novým úradom, takže zriadenie úradu nebude predstavovať žiadne extrémne nároky na rozpočet," priblížil.
      Úrad pre investície a informatizáciu bude podľa Pellegriniho ústredným orgánom pre oblasť kontroly, riadenia a koordinácie čerpania štrukturálnych fondov. "Bude ústredným orgánom pre investície, ale v tých oblastiach, v ktorých rozhodne vláda. Zároveň bude tento úrad poverený vytvoriť infraštruktúrny dokument Slovenska. To znamená zadefinuje všetky infraštruktúrne projekty, ktoré je potrebné dobudovať na Slovensku v nasledujúcich desaťročiach vo všetkých oblastiach a zároveň zadefinuje aj potrebu zdrojov," spresnil.
      Nový úrad bude podľa neho aj centrálnym orgánom riadenia informatizácie spoločnosti. "Konečne teda dosahujeme to, po čom volala odborná verejnosť, že informatizácia, vynakladanie prostriedkov, schvaľovanie projektov bude riadené z jedného centra," doplnil.
   
Skočiť na hlavné menu