Informačný seminár v Žilinskom kraji pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH.


Dátum: 26.04.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Žilinskom kraji pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH.
 
Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo  2014 – 2020 Vás pozýva na „Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 20140-2020“
 
Termín a miesto konania:
26. apríl 2018 (štvrtok), Žilina o 10:00 hod.
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja , Komenského 48, 011 09 Žilina
 
Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: ipc@zilinskazupa.sk najneskôr v termíne do 20.4.2018, 12:00 hod.

Pozvánka

Návratka

Skočiť na hlavné menu