Informačný seminár v Prešovskom kraji k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16


Dátum: 17.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Prešovskom kraji k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja Vás pozývajú 17.1. 2018 (streda) o 12.30h na Úrade Prešovského samosprávneho kraja na Informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraným na triedený zber komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v menej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33) a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameraným na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov (výzva č. 15) a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov (výzva č. 16).Dátum:
17. január 2018 (streda) o 12:30 hod.

Miesto:
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, malá zasadačka II. poschodieÚčasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 12.1.2018, prostedníctvom on-line prihlasovacieho formulára uvedeného na pozvánke. 

Pozvánka
 
Skočiť na hlavné menu