Informačný seminár v Prešove k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch


Dátum: 04.10.2017

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Prešove k výzve na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja  informačný seminár k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).


Program seminára v Prešove: 
  • 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
  • 10:00 – 10:10 Prezentácia IPC pre Prešovský samosprávny kraj
  • 10:10 – 12:00 Prezentácie k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku, príprava žiadosti o NFP, realizácia verejného obstarávania)
  • 12:00 – 12:30 Prestávka
  • 12:30 – 15:00 Diskusia a osobné konzultácie

Dátum: 4.10.2017

Miesto:
Prešovský samosprávny kraj
Malá zasadačka (2.poschodie)
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Pozvánka
Kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami
 
Skočiť na hlavné menu