Informačný seminár v Banskej Bystrici k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – OPLZ-PO5-2017-1


Dátum: 22.01.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Banskej Bystrici k zazmluvneným projektom v rámci výzvy zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – OPLZ-PO5-2017-1
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci a Informačno-poradenským centrom v  Banskej Bystrici pozývajú na Informačný seminár k zazmluvneným projektom v rámci výzvy 
zameranej na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) – OPLZ-PO5-2017-1
.

Dátum a miesto:
22.01.2018,od 10:00 do 15:00 hod.
zasadačka Okresného úradu v Banskej Bystrici 
Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica


Na informačný seminár sa prihláste zaslaním mailu na david.bodnar@minv.sk najneskôr do 16.01.2018.

Pozvanka
Skočiť na hlavné menu