Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve „Wifi pre Teba“


Dátum: 02.10.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár v Banskej Bystrici k výzve „Wifi pre Teba“

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu „Wifi pre Teba“ .

Termín: 2.október 2018 o 10:00 hod.

Miesto: Veľká sieň, 1.poschodie, Československej armády 26,  974 01 Banská Bystrica

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 25. septembra 2018 na adrese ipc@banskabystrica.sk .

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu