Informačný seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Žilinskom kraji - „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “


Dátum: 24.05.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov/prijímateľov v Žilinskom kraji - „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s  Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP v rámci programu Interreg V-A SK-CZ bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ “  Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dátum: 24. máj 2018 (štvrtok) o 9:00 hod.
Miesto: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním návratky najneskôr do 18. 5. 2018, 12:00 hod. na e-mail  ipc@zilinskazupa.sk.

Pozvánka

Návratka
Skočiť na hlavné menu