Informačný seminár pre žiadateľov v Žilinskom kraji k výzvam OPVaI


Dátum: 22.05.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov v Žilinskom kraji k výzvam OPVaI
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstvo hospodárstva SR  Vás pozývajú na  informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17. 
 


Dátum:
22. mája 2018 (utorok) o 10:00 hod.

Miesto:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina


Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 16. mája 2018 zaslaním e-mailu na adresu vyzvy@mhsr.sk . Účasť na seminári je bezplatná.
Do predmetu e-mailu, prosím, uveďte text: INFOSEMINÁR ŽILINA.

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu