Informačný seminár pre žiadateľov v Trnavskom kraji k výzve z OP KŽP s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39


Dátum: 28.05.2018

Obrázok k aktualite Informačný seminár pre žiadateľov v Trnavskom kraji k výzve z OP KŽP s kódom  OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC441-2018-39 - "Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území".

Informačný seminár sa bude konať dňa 28.5.2018 v kongresovej sále na Úrade Trnavského samosprávneho kraja.

Svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na elektronickú adresu esif@siea.gov.sk v termíne do 23.5.2018 do 12:00 hod. Účasť na seminári je bezplatná a účastníkom seminára bude zabezpečené občerstvenie.

Pozvánka
Skočiť na hlavné menu